Ny tjänst från Anticimex skyddar köpare och säljare av bostadsrätter

Pressmeddelande

Anticimex besiktningsstatistik från 2021 visar att privatpersoner utsätter sig för onödiga risker genom att inte besiktiga lägenheter innan köp. Nu lanserar Anticimex en besiktnings- och försäkringslösning i syfte att skydda både säljare och köpare under och efter bostadsrättsaffären.

Idag är det standard att besiktiga huset inför en överlåtelse, medan det är mindre vanligt att besiktiga lägenheten inför en bostadsrättsaffär. Under 2021 genomförde Anticimex 26 037 överlåtelsebesiktningar av småhus runtom i landet. Det kan jämföras med att antalet besiktningar inför försäljning av bostadsrätter uppgick till blott 438 under samma period. För att skydda både köpare och säljare under och efter bostadsrättsaffären har Anticimex utvecklat en ny besiktnings- och försäkringstjänst - Anticimex Säljarförsäkrat bostadsrätt.

— Vi ser att snabba affärer trumfar trygga bostadsrättsaffärer, trots att risken för en fuktskada i badrummet är lika stor i en lägenhet som i en villa, säger Johanna Lindström, hus- och besiktningsexpert på Anticimex. Problemet är att både säljare och köpare utsätter sig för stora risker när man inte känner till bostadsrättens skick och inte heller vilket ansvar man har.

Privatpersoner i färd att köpa en bostadsrätt har en undersökningsplikt som innebär att de är skyldiga att säkerställa bostadens skick innan köpet genomförs. Konsekvensen är att köparen inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som köparen skulle ha hittat vid en besiktning av bostadsrätten. Innan kontraktsskrivning har säljaren en upplysningsplikt och måste informera köparen om de brister och skador i bostaden som hen känner till.

— Gör man en besiktning får alla parter en rättvisande bild av bostadsrättens skick, säger Johanna Lindström, hus- och besiktningsexpert på Anticimex. Det viktigaste att se över är det som kan leda till fukt- eller vattenskador. Kök, våtrum och anslutningar till tvätt-och diskmaskinen är några vanliga riskområden.

Säljaren ansvarar också för så kallade väsentliga fel i två år efter tillträdesdagen. Vad som räknas som väsentligt fel är inte helt enkelt att avgöra eftersom det per definition är fel som man inte ska kunna hitta vid en noggrann besiktning. Först när det leder till en skada upptäcks felet som ofta resulterar i oplanerade reparations- och renoveringskostnader. Upptäcks ett väsentligt fel inom den tvååriga ansvarsperioden kan köparen kräva att säljaren åtgärdar felet, betalarskadestånd eller gör prisavdrag på köpeskillingen. I Anticimex Säljarförsäkrat bostadsrätt ingår ett försäkringsskydd vid väsentliga fel.

— En besiktigad och försäkrad bostadsrätt är en större trygghet, både för säljaren men också köparen, säger Johanna Lindström. Säljaren får hjälp att upptäcka eventuella brister som kan åtgärdas för en bättre affär och köparen slipper oroa sig för oplanerade reparationer. Om det visar sig att det finns väsentliga fel kan köparen känna sig trygg med att det finns ersättning att få från säljarens försäkring.

Vad är väsentliga fel?
Väsentliga fel kan exempelvis vara dolda brister i våtutrymmen, felaktiga elinstallationer eller skadade ledningar som inte går att upptäcka vid en besiktning. Högsta domstolens praxis sammanväger 1) priset och 2) övriga omständigheter i bedömningen av vad som räknas som ett väsentligt fel.

1) Priset
Om kostnaden för att åtgärda felet uppgår till minst 3–4 procent av försäljningspriset kan det bidra till att felet klassas som väsentligt fel.

2) Övriga omständigheter
Beroende på de övriga omständigheternas art kan felet klassas som väsentligt fel även om åtgärdskostnaden understiger 3–4 procent av försäljningspriset. Övriga omständigheter kan exempelvis vara att köparen inte har kunnat använda bostadsrätten i betydande utsträckning under en längre period.

Välj land