Ny skadlig insekt till Sverige – brunspräcklig bärfis

Nyheter

Då och då händer det som många fruktar, att nya skadligaarter tar sig till Sverige. Den här gången gäller det den brunspräckliga bärfisen som är en invasiv art, med andra ord kan den föröka och sprida sig okontrollerat och därmed skada vårt ekosystem.

Enligt Jordbruksverket är finns det ingen anledning till oror över att enstaka exemplar av bärfisen hittats. Samtidigt bevakar man frågan noga och menar att spridning till Sverige mycket väl kan ske inom några år. Man ber också odlare att vara uppmärksam på ovanliga skinnbaggar i sina odlingar.

Den var nyligen som upptäckten gjordes hos en av våra kunder. Bärfisen påträffades död, men att den kommer till Sverige är allvarligt. I andra länder jobbar man hårt för att undvika att få in vissa invasiva arter, Australien är ett av länderna som tar frågan på stort allvar. USA är ett annat som försöker skydda sig, men där introducerades bärfisen av misstag 1996 och därefter har den förökat och spridit sig fort på ett sätt som skadat ekosystemet.

- Det är den internationella handeln som ställer till det. För när företag och privatpersoner beställer varor från andra länder får man ibland med sig fripassagerare. Eftersom trenden är att handeln mellan länder ökar kommer vi troligen att få se fler oönskade arter etablera sig i Sverige. Det är viktigt att samhället är på tå i den här frågan, säger Håkan Kjellberg som är skadedjursexpert på Anticimex.

Brunspräcklig bärfis anses vara en möjlig skadegörare i fruktodlingar och andra odlingar om den etablerar sig i Sverige. Framförallt är klimatet i södra delarna av landet och mer specifikt Skåne ett område där vintrarna är så milda att den skulle kunna överleva.

- Det är det som gör det farligt. Vi får ofta in djur i Sverige som inte klarar det nordiska klimatet, ett exempel är termiter som kan göra skada i en trämöbel men som inte klarar att etablera sig i vår fauna. Den brunspräckliga bärfisen däremot har nyligen etablerat sig i Europa så den skulle klara sig i Sverige. Vi har skickat fyndet till lantbruksuniversitetet i Uppsala som instämmer i att bärfisen verkligen inte får etablera sig i landet eftersom det skulle få negativa och möjligen stora konsekvenser, säger Håkan Kjellberg.

Välj land