Ny app ska kartlägga livsmedelskontroller

Pressmeddelande

Nu ska det bli enklare att få reda på om en restaurang fått anmärkningar vid en livsmedelskontroll. Stockholm stad lanserar appen – Livsmedelskollen. I appen kan kontrollera hur verksamheter som har med livsmedel att göra, alltifrån restauranger till livsmedelsgrossister, klarat sig i kommunens inspektioner.

Tanken med appen är enkel. Det finns livsmedelsföretag som sköter sig och det finns de som inte gör det. Det behöver nödvändigtvis inte bero på medvetet fusk, utan kan också bero på slarv eller ren okunskap. Nu får allmänheten enklare tillgång till inspektionerna och förhoppningen är att det på sikt leder till bättre matsäkerhet.

- Den här informationen har funnits på vår webbplats förut, det nya nu är att vi gör den mer lättillgänglig. Det blir också enklare att söka företag med en kartfunktion. Det här hoppas vi bidrar till att konsumenter i större utsträckning än förr kontrollerar restaurangen man tänkt besöka och att eventuell matförgiftning rapporteras man fått genom besöket. Appen har funnits i en månad och vi har redan börjat få in rapporter från konsumenter, säger Britta Björkholm, avdelningschef på livsmedelskontrollen på Stockholms miljöförvaltning.

Alla livsmedelsföretag får besök av kommunens inspektörer med jämna mellanrum. Det man tittar efter är bland annat att lokalerna har god hygien, att temperaturer hålls i kylutrymmen och att det som står på menyn verkligen är det som serveras. Avklarad inspektion får sedan en färg. Grön betyder att inga fel hittades, orange att inspektörerna hittade mindre brister som följs upp vid nästa kontrolltillfälle och röd betyder att de hittat allvarliga fel som måste åtgärdas.

- Vi tycker att appen är bra ur ett kvalitetsperspektiv. Det kommer leda till en högre transparens och bättre kvalitet för branschen i sin helhet. Dessutom ger det konsumenten mer makt. De restauranger som sköter sig kommer att få fler gäster och sköter man sig inte kommer gästerna minska, säger Ola Kotsalainen, matsäkerhetsexpert på Anticimex.

Just förebyggande livsmedelssäkerhet är en sak som Anticimex arbetar med. Inte minst genom de tekniker som hjälper livsmedelsföretag att klara de lagar och regler som gäller.

- Våra tekniker är hårdare än de inspektörer som kommer ut, då vi i allra högsta mån vill hjälpa våra kunder att uppfylla de krav som ställs av kommunen. Vi kan också hjälpa livsmedelsföretagen att hålla koll på de nya lagar och regler som gäller, vilket inte alltid är lätt. Exempelvis kom det nyligen en ny lag om hur livsmedel ska presenteras, vilket bland annat inkluderar märkning av livsmedel samt vilka begrepp som får användas på menyer. Har man inte koll på den så bryter man faktiskt mot lagen, säger Ola Kotsalainen.

Ladda ner Livsmedelskollen

Livsmedelskollen finns att ladda ner för mobil och surfplatta. Du laddar ned den för iPhone i Appstore och för Android i Google play.

Välj land