Nu letar sig mössen in - så här minskar du problemen

Nyheter

Anticimex statistik visar att säsongen för musproblem nu har börjat. Under senaste veckan gjorde Anticimex 46 procent fler utryckningar till husägare med musproblem än tre veckor tidigare. Förra säsongen upplevde rekordmånga besvär med möss, en förklaring är nya regler som förbjuder användning av bekämpningsmedel mot möss för privatpersoner. Hur mycket möss det blir i år är svårt att förutspå, men det finns mycket husägare kan göra själva för att slippa möss inomhus.

På hösten, när det blir kallare utomhus, söker sig mössen in i våra hus för värme och föda. Dessvärre kan mössen orsaka problem för oss människor när de kommer in. De bygger gångar inuti väggarnas isolering och gnager på det mesta. Har man otur kan det orsaka kortslutning när de gnager på elledningar och i värsta fall kan det leda till att det börjar brinna.

Vanligtvis börjar mössen söka sig in i våra hus mot slutet av september och i år är inget undantag. I förra veckan (v 38) genomförde Anticimex 46 procent fler saneringar* av möss jämfört med två veckor tidigare (v 36). Säsongen då möss letar sig inomhus pågår ända in i februari, då antalet utryckningar från Anticimex brukar minska. Den mest intensiva musperioden är i oktober och november, så än finns det tid att vidta åtgärder både inomhus och utomhus.

– För att slippa problem med möss gäller det att se över sitt hus innan mössen hittat in, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert och biolog på Anticimex. Allra viktigast är att hålla rent från åtkomlig mat i hus som står tomma. Sen ska man göra det svårt för mössen att ta sig in – täta håligheter runt huset samt rensa bort bråte och växtlighet längs fasaden som mössen kan använda som skydd eller för att klättra på.

Under förra mussäsongen 2020/2021 gjorde Anticimex rekordmånga saneringar av möss. En förklaring kan vara den gynnsamma sommaren 2020 med god tillgång på föda som möjliggjorde för en extra kull musungar. Nuvarande säsong har dock andra förutsättningar.

– Mängden skogsmöss beror främst på tillgången på mat året innan och om de överlever vintern, säger Thomas Persson Vinnersten. Det som är spännande är att naturen är svår att förutse och vi vet ännu inte hur mycket möss det blir den här säsongen. Men vi vet av erfarenhet att det är mycket möss som vill in från kylan varje säsong så det gäller att hålla dem utomhus.

En annan anledning till att Anticimex genomförde många saneringar förra året är förändrade regler kring bekämpningsmedel mot möss. I december 2019 beslöt Kemikalieinspektionen att produkter innehållande ämnet alfakloralos inte längre får användas av privatpersoner, eftersom det vid felaktig användning kan riskera andra djurs hälsa. Nu får endast professionella med 1So-utbildning, såsom Anticimex skadedjurstekniker, använda produkterna. Efter Kemikalieinspektionens beslut finns inga bekämpningsmedel mot möss som får användas av privatpersoner.

– Vi tror att det tar tid för privatpersoner att ställa om från att använda bekämpningsmedel mot möss till att istället fokusera på förebyggande åtgärder, säger Thomas Persson Vinnersten. Om mössen ändå hittar in och orsakar problem rekommenderar vi klassiska slagfällor. Vid större problem bör man ta professionell hjälp. Anticimex uppmanar privatpersoner att lämna in kvarliggande bekämpningsmedel mot möss på en återvinningscentral som hanterar miljöfarligt avfall.

Förebyggande åtgärder mot möss

Inomhus

 • Håll rent i källaren och på vinden, ju mer bråte desto mer attraktiv boplats för mössen.
 • Se till att mat inte ligger framme, använd förslutande förpackningar och töm skafferiet i sommarstugan.
 • Lägg stearinljus i lådor, de utgör annars föda för mössen.
 • Ställ madrasser och soffdynor på högkant i den kallställda sommarstugan.
 • Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.
 • Om man inte får bukt på problemen kan det krävas att man sätter ut godkända musfällor, i första hand rekommenderar Anticimex klassiska slagfällor. Ett tips är att ladda fällan med något kladdigt som nougat eller choklad istället för den klassiska ostbiten. Ost torkar nämligen ut snabbt och lockar inte till sig möss lika effektivt.

Utomhus

 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat bråte intill fasaden.
 • Se till att gräset är kortklippt runt huset.
 • Plantera inte buskar, klätterväxter och träd nära fasaden eftersom möss kan klättra på dem.
 • Mata inte fåglar eftersom mössen lockas till resterna.
 • Ställ sopbehållare och kompost en bit från huset med lock på.
 • Täta synliga hål i husgrunden och sätt metallnät med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjockhet på minst 0,7 mm över ventiler.

Fakta om möss

 • Vanligaste arterna i Sverige är husmus, mindre skogsmus och större skogsmus.
 • Husmusen bygger gärna sina bon i väggar, på vindar eller under golv. Den är allätare, men tycker bäst om frukt, frön, gryn, mjöl, spannmål och spannmålsprodukter.
 • Skogsmöss lever helst i naturen men kan på hösten söka sig in i våra hus för att få värme och föda inför vintern. De föredrar nötter, skott och knoppar, men kan även livnära sig på stearin och tvål.
 • En mus kan ta sig in genom ett 6–7 mm litet hål. Det är ungefär som diametern på en penna.

*Begreppet sanering hos Anticimex kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker till följd av ett skadedjursangrepp.

Om Anticimex
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Välj land