Nu börjar radonsäsongen

Nyheter

Radon varken syns, luktar eller märks. Det enda sättet att ta reda på om din bostad har halter av radon är genom att utföra en mätning. Planerar du att sälja din bostad finns det dessutom ett värde av att redovisa en mätning för potentiella köpare.

Radon är en ädelgas som finns naturligt i mark, luft, vatten och i enstaka byggnadsmaterial. Vi får i oss radon via dammpartiklar som finns i vår inandningsluft. Att ha höga radonhalter i bostaden under en längre tid är inte hälsosamt och det finns bara ett sätt att ta reda på om det finns radon i din bostad.

– Den vanligaste mätmetoden är att lägga ut dosor på lämpliga platser i huset under minst två månader. Den mest tillförlitliga tiden på året att mäta är nu i oktober och fram till slutet av april, när vi stänger till våra hus. Detta ger ett säkrare mätresultat jämfört mot sommarhalvåret, säger Stefan Öhrling, radonexpert på Anticimex.

Radonmätning bör göras var femte år

Du bör mäta om det förekommer radon i ditt hus vart femte år, det är den allmänna rekommendationen. Bygger du ut eller renoverar kan det också vara lämpligt att mäta, eftersom förändringar i grundkonstruktionen kan påverka radonhalten. Om du har mätt radon och fått förhöjda värden finns det åtgärder du kan göra.

– Om radonet i ditt hus kommer från blåbetong rekommenderas att ventilera bort radonet, vilket är betydligt enklare än att byta ut all blåbetong som ofta inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart. Kommer radonet istället från marken kan du täta grundkonstruktionen. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så markluften inte sugs in, genom exempelvis radonsug eller radonbrunn, avslutar Stefan Öhrling.

Statligt bidrag kan åter bli aktuellt

Efter att det statliga bidraget för att sanera radonhus tidigare tagits bort, finns det nu anledningen att tro att bidraget kan återinföras. Enligt ett uttalande från regeringshåll kommer ett nytt förslag läggas fram i budgetpropositionen den 20 september om ett statligt stöd för radonsanering.

Vill du ha vår hjälp med radon?

Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor , eller läs mer om våra radontjänster.

Välj land