Nära hälften av husfasaderna i Sverige behöver repareras

Nyheter

Att ta hand om fasaden på sitt hus är nödvändigt för att skydda väggar och stomme mot fukt, röta och mögel. Ändå visar ny statistik från Anticimex att många brister i fasadunderhållet – 44 procent av husfasaderna som Anticimex besiktigade under 2020 har skador eller riskerar att drabbas av skador. Inte ens nya hus klarar sig undan. Sommaren är den bästa tiden att se över sin fasad och husägare kan göra mycket själva för att undvika omfattande skador och dyra reparationer.

Anticimex har analyserat sin statistik från alla besiktningar av fasader på småhus som gjorts inför en försäljning av huset under 2020. Totalt har 32 839 fasader besiktigats i hela landet av Anticimex besiktningstekniker. Resultatet visar att underhållsbehovet av husfasaderna är stort. Och underhållet är viktigt för att förhindra stora och kostsamma fuktskador i väggen och stommen.

9 procent av fasaderna har skador som behöver åtgärdas omgående, såsom rötskador i panelen eller stora sprickor på en putsad fasad. Ytterligare 35 procent har en identifierad risk för att skadas inom kort. Det kan handla om att färgen på en träfasad flagnar eller att en putsad fasad har mindre sprickor som behöver tätas. Sammantaget så behöver 44 procent av fasaderna reparation och underhåll.

– Husägare behöver löpande underhålla sin fasad för att slippa fuktskador, säger Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex. Varje sommar bör man inspektera sin fasad, för om den behöver målas om ska det inte vara för kallt eller fuktigt ute. Sedan förstår jag att man helst vill göra annat på sommaren än att jobba med huset, men fångar man problemen tidigt blir det mindre jobb och man slipper de stora dyra skadorna.

Fasaden är tillsammans med taket husets utvändiga fuktskydd som skyddar mot regn, blåst och fukt. Med tiden slits alla typer av fasader, oberoende av om de är byggda av trä, puts, tegel eller andra material. Då uppstår sprickor och otätheter som släpper igenom fukt, som i sin tur kan orsaka fukt- mögel- och rötskador i stommen och väggarna. Fukten kan även komma från läckande hängrännor, otäta fönster och andra genomföringar. Sprickor i fasaden kan även uppstå på grund av sättningar i huset, men det är mer ovanligt.

De vanligaste bristerna som Anticimex besiktningstekniker observerat är att fasadpanelen behöver målas om eller kräver underhåll, följt av färgsläpp och torrsprickor samt rötskador i träpanelen. Även sprickor i putsfasader och tegelfasader är vanliga.

Förutom skador på fasaden så ingår det i fasadunderhållet att kontrollera dörrarnas och fönstrens anslutningar. Om inte plåtblecken runt fönster och dörrar är täta eller om de lutar år fel håll kan fukt ta sig in i fasaden. Och det är inte ovanligt med brister vid dörr- och fönsteranslutningarna – 11 procent av alla besiktigade hus hade skador och brister vid minst en fönsteranslutning som behövde åtgärdas, och 8 procent av huvudbyggnaderna brast vid minst en dörranslutning.

– Många glömmer att kontrollera fönster och dörrar, men alla typer av genomföringar i fasaden innebär en risk för otätheter där fukt kan komma in, säger Johanna Lindström. Det gäller även exempelvis vattenutkastare och luftvärmepumpens utedel.

Ju äldre huset är, desto vanligare är det med skador i fasaden. Enligt Anticimex statistik är de äldsta husen byggda fram till och med 1920 mest drabbade av skador - 15 procent har en skada som behöver åtgärdas omgående och 43 procent har en risk för skada. Men inte ens de nyaste husen, byggda på 2000-talet, klarar sig helt. Där har 4 procent har en skada och 27 procent en risk för skada på fasaden.

– Att de äldre husen är mer drabbade beror nog främst på att de fått utstå slitage under en längre tid och att underhållet troligen blivit eftersatt i perioder, säger Johanna Lindström. En annan förklaring kan vara att det är svårare att underhålla en äldre fasad, då den ofta är konstruerad med ett äldre byggnadssätt.

Tips för att förebygga och skydda fasaden

  • Inspektera fasaden minst en gång per år. Håll utkik efter missfärgningar, sprickor, hål och andra otätheter. Gör gärna en extra kontroll efter perioder med mycket regn eller hög luftfuktighet.
  • Sommaren är den bästa tiden att kontrollera fasaden. Om du exempelvis planerar att måla om får det inte vara för kallt eller för fuktigt utomhus.
  • Se över dina fönster och dörrar efter skador och otätheter. Plåtblecken runt fönster och dörrar ska vara täta, luta rätt och vara väl fastsatta på fasaden.
  • Kontrollera stuprör och rensa hängrännor. Stuprören ska vara hela och hängrännor bör rensas från löv och annat som kan förhindra avrinningen.
  • Ta bort växtlighet nära fasaden. Buskar och klätterväxter kan skada både fasad och grund. Om det finns växter, glöm inte att kolla hur fasaden ser ut bakom buskar och klätterväxter när du gör din årliga inspektion.
  • Glöm inte att även kontrollera vid genomföringar. Exempelvis kan luftvärmepumpens utedel läcka kondensvatten och vattenutkastare läcka vatten.
  • Reparera även små skador. Ett löpande underhåll gör att större skador kan undvikas.
  • När du målar om behöver du veta vilken färgtyp du ska använda. Hör med en fackman och följ anvisningarna. Det är även viktigt med ett gott underarbete.
  • Tvätta fasaden ungefär var tredje år för att få bort bland annat algangrepp. Var noga att följa instruktionerna för din typ av fasad.

Ta del av Anticimex fasadrapport här

Välj land