När var du uppe på vinden senast? Dags för din årliga inspektion av vinden

Eftersom vinden är ett utrymme vi sällan vistas i upptäcks fuktskador ofta för sent. Få in som rutin att inspektera din vind minst en gång per år. Bästa tidpunkt för din vindsinspektion är nu på vintern innan vårvärmen skapar en gynnsam miljö för mögel och röta. Ta del av Anticimex checklista för hur du inspekterar din vind.

Vitt hustak och vindsutrymme mot blå himmel

Fuktskador på vinden är dessvärre ett vanligt problem för husägare. 28 procent av alla vindar som besiktigades av Anticimex under 2020 hade drabbats av en fukt- eller mögelskada. Läckage av varm och fuktig luft från bostaden samt fukt utifrån via taket är vanliga orsaker till skadorna. Eftersom vinden är ett utrymme vi sällan vistas i upptäcks skadorna ofta för sent. Det finns dock flera saker du kan göra för att minska risken för problem med fukt på din vind.

1. Inspektera din vind minst en gång om året

Den enklaste sättet att undvika problem är att inspektera din vind regelbundet, minst en gång per år. Gör det helst under vintern, innan våren kommer, det är då mögel och röta kan börja växa till. Kontrollera att vindsgolv och pappen på isoleringen inte har fuktfläckar. Skadorna brukar främst drabba yttertakets insida och takbjälkarna.

2. Kontrollera att taket är helt och fritt från läckage

Vindsfönster ska vara täta och stängda. Det ska inte finnas sprickor i taket eller dålig isolering. Takbeklädnaden ska vara hel och det ska vara tätt runt skorstenen och andra genomföringar. Ser du missfärgningar eller vatten kan du misstänka en läcka.

3. Säkerställ att ventilationen i bostaden är tillräcklig

Se till att du har rätt ventilationsflöden i din bostad så att fukten kan föras bort från huset istället för att stiga upp till vinden. Anpassa ventilationen efter hur många personer som bor i huset och vilka vanor ni har. Däremot är det mer tveksamt att öka ventilationen på vinden. Det gör vinden kallare och mer kondens kan bildas under längre perioder.

4. Täta så att varm luft inte kan stiga upp från bostaden

Kontrollera att rör som går genom vinden och taket är täta och isolerade. Har du en avluftning för avloppen som slutar på vinden med en så kallad vakuumventil, bör du se över att den inte har fastnat i öppet läge. Det kan annars leda till att stora mängder fukt släpps in på vinden. Säkerställ att infällda spotlights i bostaden är täta och att vindsluckan är tät och isolerad. Luckans isolering ska helst vara lika tjock som bjälklaget. Missfärgningar är ett tecken på att vindsluckan inte är tät.

Ta del av fler tips om hur du tar hand om din vind i Anticimex vindrapport.

Välj land