Har du myror inomhus?

Pressmeddelande

De flesta myror varken bits eller sticks, men när de blir för många kan de skapa obehag, framförallt om de tar sig in i våra hus. Våren är den tid på året då det råder brist på mat ute i naturen och myrorna söker då sig till platser där det finns föda. När de väl hittar föda är de inte sena med att bjuda in fler myror. Det gör dem genom att lägga ut ett doftspår till platsen.

Är du osäker på vilka myror som besvärar dig?

I Sverige har vi cirka 80 myrarter. Det är få av dessa som klassas som skadedjur i naturen, då de pollinerar och livnär sig på andra småkryp. De tre vanligaste myrarterna vi kommer i kontakt med och som kan räknas som skadedjur är svartmyror, hästmyror och faraomyror.

Svartmyror

När vi pratar om myror är det oftast svartmyran vi avser. Svartmyran är en av de vanligaste myrarterna vi har i Sverige och kan bli upp till fyra millimeter lång. Svartmyran bygger gärna bon på en varmare plats, vanligtvis under mark. Kolla därför gärna under stenar, stubbar och i plattläggningar som finns runt omkring huset. Svartmyror söker sig gärna inomhus på jakt efter sötsaker på vårkanten.

Hästmyror

Hästmyror, även kallat stockmyror, är betydligt större än svartmyror och kan bli upp till 18 millimeter långa. Till skillnad från svartmyran bygger hästmyran nästan uteslutande sina bon i olika former av trä. Det kan exempelvis vara skadat trä, stubbar, stockar på mark eller i konstruktionsvirke. Det sistnämnda kan innebära en risk för husägare. Hästmyran är främst aktiv på natten då de letar föda, men om du ser dem på dagen kan du försöka lokalisera boet genom att följa deras stigar.

Faraomyra

Faraomyran är allätare med förkärlek till sötsaker och föda med hög proteinhalt. Den kännetecknas genom att kroppen är gul och att de är små, 2-5 millimeter långa. Faraomyran trivs bäst i varmare klimat och finns i Sverige enbart i inomhusmiljöer. På grund av dess storlek är de svåra att upptäcka och likaså deras bon. Faraomyran är den arten av de tre som är ovanligast och brukar komma till oss genom transport från utlandet.

Om du fortfarande är osäker

Om du inte kan identifiera vilken myrart du har hittat kan du använda vår skadedjursidentifierare.

Fem enkla tips hur du förebygger myror inomhus

  • Se över eventuella springor och sprickor till huset och täpp till dessa
  • Håll efter sött spill såsom socker, saft och läskedryck eller kaksmulor
  • Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme längre än nödvändigt
  • Gå ut regelbundet ut med dina sopor – mat och fukt lockar till sig myror
  • Avlägsna eller trimma buskar och annan växtlighet runt huset

Välj land