Mindre nedskräpning skulle ge färre råttor

Pressmeddelande

Matrester som slängs i parker och på gator blir snabbt en festmåltid för råttor. Antalet saneringar av råttor ökade med 14 procent i Sverige förra året samtidigt som många av oss upplever att även nedskräpningen ökar. Med enkla medel kan landets kommuner minska nedskräpningen och samtidigt få bukt med råttorna.

Råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör oss sjuka. Många människor upplever att antalet råttor ökat de senaste åren och statistik över antalet råttsaneringar i Sverige indikerar att så också är fallet. År 2016 genomförde Anticimex 51 000 råttsaneringar i landet, en ökning med 14 procent på bara ett år.

Vi vet att skräp föder skräp: Om det redan är skräpigt eller om vi ser andra skräpa ner är det större risk att vi själva också gör det. Dessutom upplever sju av tio svenskar, 71 procent, att nedskräpade platser i deras kommun känns otrygga.

Ett enda råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 nya råttor per år. Att minska tillgången av mat är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska antalet råttor. Vi på Håll Sverige Rent (http://www.hsr.se/) och Anticimex har tre konkreta förslag på hur kommunerna i landet kan minska nedskräpningen och på så sätt även förebygga spridningen av råttor.

1. Använd bra soptunnor och töm dem i tid

Soptunnor med lock som går att stänga sätter effektivt stopp för råttor som är på jakt efter ett skrovmål. Bra soptunnor behöver sedan kombineras med bra skötsel. Töm tunnorna innan de blir överfulla och laga dem direkt om de går sönder.

2. Samordna inom kommunen

Låt miljö- och hälsovårdsnämnden, parkförvaltningen och stadsarkitekterna ta fram en sammanhållen strategi mot både nedskräpning och skadedjursbekämpning.

3. Gör det lätt att göra rätt

Arbeta förebyggande genom skräpplockarkampanjer och genom att sprida kunskap till kommuninvånarna om hur man slänger sitt skräp rätt och därmed undviker att mata råttor av misstag.

Ett sätt att få stöd och hjälp i detta är att gå med i Håll Sverige Rents kommunnätverk, vilket 89 av landets kommuner redan gjort.

Med enkla metoder kan kommunerna minska både nedskräpningen och antalet råttor. De hjälper kommunen att spara stora belopp, ökar tryggheten för kommuninvånarna och hindrar spridningen av farliga sjukdomar.

Håkan Kjellberg, skadedjursexpert, Anticimex
Johanna Ragnartz, vd, Håll Sverige Rent

Välj land