Mer än vart tredje hus brister i brandskyddet

Pressmeddelande

Bostadsbränder är dessvärre vanligt förekommande i Sverige. Varje år rycker räddningstjänsten ut till runt 6 000 bränder i bostäder och under december görs flest utryckningar. En rapport från Anticimex visar att det är vanligt med brister i brandskyddet hemma – 38 procent av de 101 880 småhus som Anticimex besiktat under det senaste året saknade tillräckligt brandskydd. De vanligaste bristerna är för få brandvarnare och ingen brandfilt.

Anticimex genomför varje år cirka 100 000 skadeförebyggande besiktningar av villor, fritidshus, radhus, parhus och kedjehus i hela landet. En del av besiktningen är att säkerställa att det finns ett lämpligt brandskydd med fungerande brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. En sammanställning av besiktningsprotokollen visar att det dessvärre är vanligt med brister i brandskyddet. Mellan den 1 november 2020 och den 31 oktober 2021 genomförde Anticimex 101 880 skadeförebyggande besiktningar av småhus i hela landet. Vid besiktningarna fick 38 procent av bostäderna minst en anmärkning på brandskyddet.

– Alla vet nog att ett fungerande brandskydd hemma räddar liv men ändå ser vi många brister i hus runt om i hela Sverige, säger Johannes Eklund, Brandskyddsexpert på Anticimex. Vi hoppas att alla husägare får ändan ur och ser över sitt brandskydd, speciellt nu inför vintern när många tänder ljus och eldar i öppna spisen.

De vanligaste bristerna i brandskyddet är för få brandvarnare samt att det saknas brandfilt. Rekommendationen är att det bör finnas minst en brandfilt med måttet 180 x 120 centimeter i varje bostad. Var femte hus hade för få brandvarnare, dessutom saknade 4 procent av husen brandvarnare helt och hållet.

– Att ha för få brandvarnare eller inte ha någon alls är en allvarlig brist, säger Johannes Eklund. Det är brandvarnaren som väcker oss om det börjar brinna på natten. Man bör ha minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter, i alla sovrum, i anslutning till köket och på varje våningsplan.

Brandsläckare är en annan viktig del av brandskyddet, men i 8 procent av husen saknades brandsläckare helt. För bostäder rekommenderas pulversläckare på minst 6 kilo pulver, men i de besiktigade bostäderna fanns brandsläckare som inte uppfyllde rekommendationen (8%). Andra brister med brandsläckare var att de var äldre än 10 år (4%) och att brandsläckare var olämpligt placerade (1,3%).

– För att ha ett bra brandskydd är grunden att se till att det finns tillräckligt med brandvarnare, testa löpande att de fungerar och ha rätt typ av brandsläckare samt brandfilt lättillgängligt, säger Johannes Eklund. Sen är det viktigt att alla hemma vet hur man ska agera om det börjar brinna. Alla ska veta hur man utrymmer huset, hur man använder och var brandfilten och brandsläckaren finns samt när man ska ringa 112.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker varje år cirka 24 000 bränder i bostäder och räddningstjänsten rycker ut till cirka 6 000 av dessa. Ungefär 80–90 personer omkommer och cirka 200 personer skadas allvarligt. I adventstider ökar brandrisken i hemmet och det inträffar fler bostadsbränder i december än någon annan månad på året. För att bryta det mönstret uppmärksammas brandskydd i hemmet på Brandvarnarens dag den 1 december. Ta tillfället i akt och gå igenom brandsäkerheten hemma enligt nedanstående checklista.

Checklista - så brandsäkrar du ditt hem:

  • Ha minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter, i alla sovrum, i anslutning till köket och på varje våningsplan.
  • Testa brandvarnare en gång i månaden, efter batteribyte och om du varit borta en längre tid. Ett tips är att registrera ditt mobilnummer kostnadsfritt på www.skyddadigmotbrand.se – då får du en gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren.
  • Säkerställ att det finns brandsläckare tillgängligt. En pulversläckare på minst 6 kilo pulver är ett mångsidigt släckmedel för de flesta typer av bränder. Kontrollera att pulversläckaren har rätt tryck och att den inte är äldre än tio år.
  • Säkerställ att det finns brandfilt lättillgängligt. Ha gärna en brandfilt i köket.
  • Enligt MSB är fel i utrustning den vanligaste orsaken till bränder i hus under de senaste tre åren. Undvik att ladda mobilen och annan elektronisk utrustning på natten eller obevakat. Dra ur sladdar till exempelvis brödrost, locktång, strykjärn när de inte används, eller använd en säkerhetstimer som bryter strömmen efter en viss tid.
  • Soteld, det vill säga en brand inne i skorstenen, är den näst vanligaste brandorsaken i hus. Soteld uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld. Därför är det viktigt att alltid elda med torr ved, följa eldningsinstruktionerna för eldstaden och sota regelbundet.
  • Spisen är en annan vanlig brandorsak i bostäder. Ta bort brännbart material runt spisen och även runt en öppen spis där du eldar.
  • Använd ljusstakar som inte är tillverkade i brännbart material och se till att de står stadigt. Undvik den torra vitmossan/fönsterlaven i adventsljusstaken, tar den eld så kan det sprida sig fort. Placera värmeljus långt från lättantändligt material.
  • Få in som rutin att alltid släcka levande ljus när du lämnar ett rum.
  • Om brand uppstår behöver alla boende veta vad de ska göra. Gå igenom en utrymningsplan med alla i familjen. Exempel på en bra återsamlingsplats är brevlådan utomhus. Lär alla var brandfilt och brandsläckare finns samt hur man använder dem på ett säkert sätt. Prata om när man ska ringa 112.

Välj land