Klagomålen på fåglar ökar - häckande duvor flyttar in under solpaneler

Nyheter

Anticimex märker en ökad efterfrågan på hjälp mot störande fåglar, främst måsar, duvor och svartfågel. Och senaste året har ett nytt problem uppstått – duvor som bosätter sig under solpaneler på hustak. Nu när snön smälter bort från taken och innan fåglarna börjar häcka i vår bör fastighetsägare se över sitt skydd mot fåglar.

Fåglar är uppskattade i naturen, men i våra städer kan de skapa en del bekymmer. Ett av de största problemen är att deras frätande avföring orsakar skador på fasader, tak och bilar. Spillningen och fåglarnas bomaterial kan också täppa till stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar, och då ökar risken för fuktskador. Vissa fåglars skriande upplevs även av många som störande, liksom när de blir alltför närgångna. Under häckningsperioden på våren, då fåglarna bland annat bygger bo och lägger ägg, kan vissa fåglar till och med vara aggressiva.

– Problemet med fåglar ökar i takt med att våra städer växer och för varje år som går är det fler och fler som vill ha hjälp av oss med störande fåglar, säger Thomas Westman, skadedjursexpert på Anticimex.

Anticimex kundundersökningar visar att det är vanligast att man har problem med måsar, följt av duvor och svartfåglar, det vill säga kråkor, kajor och skator. Problemen med måsar uppstår oftast i städer i kustnära områden, medan duvor orsakar bekymmer i de flesta städer runt om i landet när de blir för många på torg och tak. Under det senaste året har ett nytt problemområde uppstått i takt med att allt fler väljer att producera el med solceller på taket. Utrymmet mellan solpanelen och taket är nämligen en bra häckningsplats med både skydd och värme för duvorna året runt.

– I och med att det är en ganska ny företeelse att man monterar solceller på taken, så glömmer många att solpanelerna också behöver säkras mot fåglar, säger Thomas Westman.

För att få bukt med fågelproblemen ska man arbeta förebyggande med olika fågelsäkringar som avskräcker fåglarna från att slå sig ner utan att skada dem. Det rör sig om olika byggnadstekniska lösningar, som tar bort möjligheten för fåglarna att bosätta sig under exempelvis solpanelerna. Det finns också olika skrämmor som stör fåglarna med ljud, ljusreflektioner eller rörelser. Främst är det fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som får problem med fåglar, men även restauranger med uteserveringar och industriverksamheter drabbas. Privata småhus är inte drabbade på samma sätt, men kan få problem med exempelvis fåglar som häckar i skorstenen.

Anticimex olika lösningar för fågelsäkring:

 • Piggar - hindrar fåglar från att landa och bygga bon utan att skada dem. Kan användas på olika typer av ytor, såsom skyltar, takfästen, takåsar med mera.
 • Nät - kan skydda ett helt ett område, till exempel ljusgårdar, undersidan av takutsprång och andra språng, vrår och öppna platser.
 • Vajrar - tunna, diskreta vajrar hindrar fåglarna från att landa och bygga bon. Fungerar på nästan alla ytor, men passar bäst till fönsterbrädor och lister.
 • Ellister - använder strömimpulser som är ofarliga för människor och djur, men som upplevs som obehagligt vilket gör att fåglarna undviker att slå sig ned.
 • Aluminiumfingrar - används för att täta utrymmet mellan solpaneler och takytan på både platta och lutande tak.
 • Akustisk metod - använder olika fåglars varningsläten som får fåglarna att undvika området. Ljudet stör inte människor.
 • Optisk avskräckning - reflektioner av olika ljusstrålar som skrämmer fåglarna. Systemet har visat sig kunna minska antalet fåglar med upp till 80 procent efter tre månader.
 • Rörelseskrämma - tunna trådar i rostfritt stål som roterar i vinden. Fåglarna upplever rörelserna som hotfulla och undviker därför att slå sig ned.

Så här kan du fågelsäkra ditt eget hus:

 • Håll stuprännor rena från spillning och bomaterial.
 • Om huset har skrymslen där fåglar kan uppehålla sig, bygg igen dem eller installera exempelvis nät eller piggar som hindrar fåglarna från att slå sig ner.
 • Säkerställ att sophantering och kompost inte drar till sig fåglarna.
 • Om du matar fåglar, se till att maten inte blir tillgänglig för oönskade fåglar. Använd exempelvis foderautomater som gör att större fåglar inte kommer åt födan. Se till att det inte ramlar ner fågelmat på marken.

Välj land