Insatser mot fågel ökar - nu är det hög tid att förebygga

Nyheter

Antalet kunder som kontaktar Anticimex för hjälp mot störande fåglar ökar. Tidigare har duvor orsakat mest bekymmer men nu upplevs måsar i städerna som ett minst lika stort problem. Det finns dock flera förebyggande åtgärder att vidta, men de bör sättas in innan häckningssäsongen startar i vår.


Måsar och duvor är både vanliga och uppskattade i den svenska naturen, men när de dyker upp i städerna hamnar de ofta på kollisionskurs med oss människor. Det vanligaste problemet är att de smutsar ner med sin frätande avföring, som kan förstöra fasader, tak och bilar. Skadorna innebär att fukt kan tränga in och fåglarnas spillning samt bomaterial kan täppa igen stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar. Sammantaget innebär det en risk för fuktskador.

Men det är inte enbart byggnader och fordon som fåglarna kan skada, deras spillning kan också sprida kvalster och bakterier såsom salmonella till oss människor. Många upplever även obehag när fåglarna samlas i stora flockar – deras läten kan vara störande, de river upp sopor för att hitta mat och de kan till och med vara aggressiva under våren när de har bon.

– Problemet med fåglar har ökat, och det beror bland annat på att vi krockar med naturen när vi bygger ut våra städer, säger Thomas Westman, skadedjursexpert på Anticimex. Vår uppfattning är att det idag är fler som stör sig på måsar än på duvor, i och med att måsarnas skränande är mer störande och de kan vara mer aggressiva. Dock skapar avföringen från båda typer av fåglar i princip lika stora skador på byggnader och fordon.

Till Anticimex är det främst fastighetsägare och företag som hör av sig när fåglarna har blivit ett problem, och det är allt fler som behöver hjälp. Anticimex lösningar består av så kallade fågelsäkringar – olika lösningar som hindrar fåglarna från att slå sig ner utan att skada dem. Det kan vara nät, piggar, vajrar, ljud eller ellister som i möjligaste mån är osynliga för att inte störa arkitekturen. Det är dock bråttom att få lösningarna på plats om man tror sig har fågelproblem i antågande till kommande sommar.

– Fågelsäkring gör vi mest under vinterhalvåret fram till häckningsperioden, som startar här i vår, för att inte störa fåglarna när de lagt ägg, säger Thomas Westman. Vår uppmaning till kunder är att det är mest effektivt att arbeta förebyggande och ta bort orsaken till det som drar till sig fåglarna, som att ta bort sopor eller sätta piggar på tak där de gillar att bygga bo.

Exempel på Anticimex lösningar för fågelsäkring:

  • Piggar - hindrar fåglar från att landa och bygga bon utan att skada dem. Kan användas på olika typer av ytor, såsom skyltar, takfästen, takåsar med mera.
  • Nät - kan skydda ett helt ett område, till exempel ljusgårdar, undersidan av takutsprång och andra språng, vrår och öppna platser.
  • Vajrar - tunna, diskreta vajrar hindrar fåglarna från att landa och bygga bon. Fungerar på nästan alla ytor, men passar bäst till fönsterbrädor och lister.
  • Ellister - använder strömimpulser som är ofarlig för människor och djur, men upplevs som obehaglig vilket gör att fåglarna undviker att slå sig ned.
  • Akustisk metod - använder olika fåglars varningsläten som får fåglarna att undvika området. Ljudet stör inte människor.
  • Optisk avskräckning - reflektioner av olika ljusstrålar som skrämmer fåglarna. Systemet har visat sig kunna minska antalet fåglar med upp till 80 procent efter tre månader.
  • Rörelseskrämma - tunna trådar i rostfritt stål som roterar i vinden. Fåglarna upplever rörelserna som hotfulla och undviker därför att slå sig ned.

Välj land