Idag är det Brandvarnarens dag - se över brandskyddet hemma

Pressmeddelande

I adventstider ökar brandrisken i hemmet och räddningstjänsten rycker ut till flest bostadsbränder under december. För att bryta det mönstret uppmärksammas brandskydd i hemmet idag på Brandvarnarens dag. Dessvärre visar statistik från Anticimex att 41 procent av alla besiktigade bostäder senaste året har brister i brandskyddet, så det är en god idé att ta tillfället i akt och se över brandsäkerheten hemma.

Collage på kvinna som testar brandvarnare och byter batteri

Anticimex genomför varje år cirka 100 000 skadeförebyggande besiktningar av villor, fritidshus, radhus, parhus och kedjehus i hela landet. Som en del av besiktningen tittar Anticimex på husets brandskydd för att säkerställa att de boende varnas om en brand uppstår och att det finns rätt brandskyddsutrustning för att släcka en brand på ett säkert sätt. En sammanställning av de 109 001 besiktningar Anticimex genomfört mellan 1 oktober 2021 och 31 september 2022 visar att många har brister i brandskyddet hemma:

 • 41 procent av de besiktigade bostäderna fick minst en anmärkning på brandskyddet.
 • För få brandvarnare och avsaknad av brandfilt var de vanligaste bristerna.
 • I 4 procent av bostäderna saknades brandvarnare helt och hållet, trots att det är ett krav i bostäder.
 • I 8 procent av de besiktade husen saknades brandsläckare. Andra brister var att brandsläckaren inte var av typen pulversläckare på minst 6 kg, att den var äldre än 10 år och att brandsläckaren var olämpligt placerad.

– Brandskyddet hemma räddar liv, så vi hoppas att många ser över brandsäkerheten hemma, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex. Grunden är att se till att det finns tillräckligt med brandvarnare, testa löpande att de fungerar och ha rätt typ av brandsläckare samt brandfilt lättillgängligt.

För att kontrollera brandskyddet hemma, följ checklistan nedan eller ta del av Anticimex manual för hur man brandsäkrar hemmet här. Brandskyddsutrustning finns till försäljning i Anticimex webbshop.

Checklista: Så här brandsäkrar du ditt hem:

 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan, per 60 kvadratmeter, i anslutning till köket och en i eller precis utanför varje sovrum.
 • Testa brandvarnarna en gång i månaden och även om du varit borta en längre tid. Ett tips är att registrera ditt mobilnummer på www.msb.se/testabrandvarnare så får du en gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren.
 • Säkerställ att det finns brandfilt och brandsläckare tillgängligt.
 • Kontrollera att brandsläckaren är av typen pulversläckare, att det är rätt tryck i den och att den inte är äldre än tio år.
 • Enligt MSB är fel i utrustning den vanligaste kända orsaken till bränder i hus under de senaste tre åren. Undvik att ladda mobilen och annan elektronisk utrustning på natten eller obevakat. Ett tips är att ladda med en timer som slår av efter en tid. Glöm inte att dra ur sladden ur elektronisk utrustning, såsom locktänger och strykjärn.
 • Soteld, det vill säga en brand inne i skorstenen, är den näst vanligaste brandorsaken i hus. Soteld uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld. Därför är det viktigt att kontrollera att du får elda i din eldstad och sota regelbundet. Elda alltid med torr ved. Använd inte målat och impregnerat virke. Följ eldningsinstruktionerna för din eldstad för bland annat hur mycket ved du kan elda per timme. Låt eldstaden vila så att skorstenen inte blir överhettad. Elda bara när du är hemma och ha koll på skorstenen. Ta hand om soten och askan.
 • Spisen är en annan vanlig brandorsak i bostäder. Ta bort brännbart material runt spisen och även runt en öppen spis där du eldar. Ha koll på mat som tillagas på spisen så det inte torrkokar. Man kan även installera en så kallad spisvakt, en teknisk lösning som vakar över spisen och bryter strömmen innan en brand bryter ut.
 • Använd ljusstakar som inte är tillverkade i brännbart material och se till att de står stadigt. Undvik den torra vitmossan/fönsterlaven i adventsljusstaken, tar den eld så kan det sprida sig fort. Placera värmeljus långt från lättantändligt material.
 • Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum.
 • Om brand uppstår behöver alla boende veta vad de ska göra. Gå igenom en utrymningsplan med alla i familjen. Exempel på en bra återsamlingsplats är brevlådan utomhus. Lär alla var brandfilten och brandsläckaren finns samt hur man använder dem på ett säkert sätt. Prata om när man ska ringa 112.

Välj land