Hur gör du om det börjar brinna?

Nyheter

Att drabbas av en brand i sin bostad är något man helst inte vill tänka på. Samtidigt är det viktigt att vara förberedd om olyckan skulle vara framme. Och du kan göra mycket själv för att undvika att en brand uppstår. Anticimex brandexpert Anders Westerlund har tipsen.

Råkar du ut för en brand ska du alltid försöka bedöma situationen och inte ta onödiga risker. Vid osäkerhet ska du hellre utrymma bostaden direkt och ringa 112. Det finns en klassisk ramsa som du kanske har hört men som tål att upprepas: rädda, varna, larma, släck. Man kan gott lägga till ”utrym” här. Det är dock situationen som avgör i vilken ordning du ska göra sakerna. En liten brand kan du släcka själv, bara du har rätt kunskap.

Om det brinner är det viktigt att hålla låg ställning eftersom de varma och farliga brandgaserna – som också hindrar din sikt – stiger uppåt. Dra sedan ut sprinten på brandsläckaren, tryck och sikta mot lågornas bas. Vissa gör felet att försöka släcka lågorna, sikta istället på ytan där det brinner.

- För att kunna agera snabbt vid en brand behöver du ha släckutrustning hemma. En pulversläckare på 6 kg kommer du långt med, pulver är effektivast oavsett vilket material som brinner. Förvara pulversläckaren lättillgängligt, exempelvis i sovrummet eller i hallen eftersom det är nära en utrymningsväg. Ha den inte i ett hörn av huset, eftersom risken finns att den då ”fastnar” där. säger Anders Westerlund, brandexpert på Anticimex.

Brandfilten är ett bra komplement och lämplig för vid exempelvis små bränder på spisen. Brandvarnare är annars den viktigaste investeringen då det är den som upptäcker en brand när du exempelvis ligger och sover. Testa dem regelbundet och ha minst en per våningsplan, gärna i sovrummet om du sover med stängd dörr. Sammankopplingsbara brandvarnare är att rekommendera, eftersom det annars inte är säkert att du vaknar av en brandvarnare som larmar i exempelvis källaren. Ett vanligt hem kan innehålla många brandfaror, där glömd spis är den vanligaste brandorsaken. Genom att installera en spisvakt kan många bränder undvikas då den stänger av strömmen till spisen om det sker en oberäknad temperaturstegring.

Du förbygger lättast brand genom att undvika att ha lättantändliga material nära en värmekälla. Exempel på det är tyg nära spotlights som kan bli riktigt varma, att ha en klämspotlight ovanför sängen är därför inte att rekommendera eftersom den kan trilla ner och hamna på sängen.

Anders tips hur du förebygger bränder:

  • Ha fungerande brandvarnare och kontrollera batterierna regelbundet.
  • Ha en handbrandsläckare och en brandfilt samt se till att du vet hur de används.
  • Installera en spisvakt som stänger av spisen vid plötslig och hastig värmeökning.
  • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren, brödrosten och andra elektriska apparater i köket när du inte använder dem.
  • Släck levande ljus när du lämnar rummet.

Vill du öka brandsäkerheten i ditt hem?

I vår webbshop hittar du brandvarnare, brandfiltar, brandsläckare och timers till dina elprylar.

Välj land