Har du koll på din matsäkerhet?

Nyheter

Det ställs allt högre krav på den som säljer, serverar och hanterar livsmedel – oavsett verksamhetens storlek och omsättning. Mitt i den dagliga ruljansen kan det vara svårt att få både tiden och kunskapen att räcka till. Vår matsäkerhetsexpert Therese Grandell Svärd delar här med sig av sin kunskap och ger tips som gör arbetet enklare.

En god matsäkerhet handlar inte bara om att uppfylla lagkraven, menar Therese. Det räcker inte heller att maten ser fin ut och smakar gott. Främst handlar det om att värna om sina gästers och kunders hälsa.
– Många tycker att det ska räcka med sunt förnuft, men sunt förnuft grundar sig i kunskap och tidigare erfarenheter och det räcker inte alltid för att vara säker på att mathanteringen går rätt till, förklarar Therese.

Ryktet om brister sprider sig snabbt

Har man inte koll på exempelvis hållbarhet eller internmärkning, så kan det leda till att stora mängder livsmedel måste kastas bort. Brister i rutinerna kan i värsta fall leda till matförgiftning, allergiska reaktioner, eller annan skada för gästen.
– Dessutom sprider sig ryktet om dåliga erfarenheter som en löpeld i press och på sociala medier, berättar Therese.

Rätt kunskaper och rätt rutiner är därför grundläggande för en god matsäkerhet och för att bygga en framgångsrik och lönsam verksamhet menar Therese. Med bristande kunskaper eller rutiner är det svårt, nästintill omöjligt, att göra allt helt rätt.

Medarbetarnas kompetens är med andra ord oerhört viktig. Därför blir just små verksamheter ofta sårbara, särskilt i kombination med att branschen har en hög personalomsättning.
– Ofta är det en person som sitter på nästan all kunskap, och om den personen blir sjuk eller lämnar verksamheten står verksamheten plötsligt utan viktig kunskap, berättar Therese.

Thereses råd är därför att se till att alla medarbetare har en bra grundläggande kunskapsnivå och att en eller två personer har huvudansvaret och mer djupgående kunskaper.

De vanligaste utmaningarna

Det finns några utmaningar som är svårare att hantera än andra berättar Therese.
– Vi har en relativt ny lagstiftning avseende information om allergener, förklarar Therese. Detta är något som vi på Anticimex hjälper våra kunder med just nu.

Hon förklarar också att det ofta är de enklaste dagliga rutinerna som ställer till det, exempelvis rengöring. Det finns en enkel förklaring menar hon: Även om man vet precis vad som ska göras, så blir man hemmablind när man vistas i samma miljö varje dag. Det drabbar alla, och därför kan det vara bra med ett externt öga som kontrollerar då och då.

Therese ger tre tips som små verksamheter själva enkelt kan implementera:

  1. Se till att alla medarbetare har kunskap och delar på arbetet. Då blir arbetet lättare samtidigt som alla gör rätt.
  2. Ha dokumenterade rutiner som är anpassade till just din verksamhet. Om det är svårt att ta fram dessa, ta hjälp.
  3. Hantera maten på samma sätt som du själv vill att den ska hanteras när du själv köper eller blir serverad mat.

Anticimex hjälper varje år tusentals verksamheter att skapa bättre matsäkerhet med hjälp av rätt kunskap och rätt rutiner.

Välj land