Grilla säkert i sommar

Pressmeddelande

Sommartider är grilltider, men var noggrann med förberedelserna – det är alltid lättare att förebygga en brand än att släcka den.


Anpassa släckutrustningen efter vilken sorts grill du använder. Längre ner kan du läsa vilken utrustning som passar till vilken grill.

 • Placera alltid din grill på plant och brandsäkert underlag.
 • Tänk på att ha säkert avstånd till brännbart material så att eventuella gnistor hinner slockna innan de landar.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan uppsikt.
 • Alkohol i samband med grillning ökar risken för både personolyckor och bränder.
 • Håll uppsikt över barn och husdjur.
 • Ha alltid en telefon för att snabbt kunna larma räddningstjänsten.
 • Uppmärksamma eventuellt eldningsförbud i din kommun innan du börjar grilla.

Grilla med kol

 • En klassisk trädgårdsgrill för kol eller briketter är fortfarande det vanligaste sättet att grilla på. En bra riktlinje är att tända grillen ungefär en halvtimme innan man börjar grilla.
 • Undvik om möjligt att placera grillen på en träaltan. Glödande små kolbitar kan ramla ner mellan springorna och antända torrt gräs eller annat brännbart material under altanen.
 • Använd helst en elektrisk grilltändare, skorstenständare, braständare eller tändpapper istället för tändvätska.
 • Om du ändå använder tändvätska så häll på i god tid och låt den dra in innan du tänder på.
 • Förvara tändvätskan på säkert avstånd från grillen och häll aldrig tändvätska på glödande grillkol!
 • Använd aldrig t-sprit, bensin, etanol eller liknande för att tända.
 • Släck med vatten eller täck över grillen med lock när du har grillat färdigt. Kontrollera att kolen inte glöder efteråt.
 • Töm aldrig ut osläckt aska eller kolrester. Tänk på att askan kan se sval ut men i själva verket glöda under ytan, så låt den svalna ordentligt.
 • Grilla aldrig inomhus, i husvagn eller tält.

Släckutrustning för kolgrill

 • Vatten (gärna en påkopplad vattenslang)
 • Gärna pulversläckare och brandfilt

Grilla med engångsgrill

På utflykt är det alltid säkrast att grilla i färdiga eldstäder eller på en medhavd grill. Ibland är en engångsgrill det enklaste alternativet, men det är viktigt att vara försiktig då de mycket lätt kan orsaka brand.

 • Placera engångsgrillen stadigt på brandsäkert underlag – aldrig på gräs. Även om gräset känns fuktigt torkar det ut av hettan och kan antändas.
 • Var noga med säkerhetsavstånd till allt som kan börja brinna.
 • Grilla aldrig inomhus, i husvagn eller tält.
 • Håll noggrann uppsikt över grillen.
 • Ha alltid vatten till hands så att du snabbt kan släcka.
 • Släck engångsgrillen noga när du har grillat färdigt.
 • Släng aldrig en varm engångsgrill i en soptunna.
 • Uppmärksamma eventuellt eldningsförbud i din kommun innan du börjar grilla.

Släckutrustning för engångsgrill:

 • Vatten – minst en hink
 • Gärna brandsläckare och brandfilt

Grilla med gasol

Det är vanligt att ha en gasolgrill hemma på altanen. Gasolen i sig är inte giftig men mycket brandfarlig, det är alltså viktigt slangar och kopplingar fungerar som de ska.

 • När grillen inte används ska gasen alltid stängas av med huvudkranen.
 • Kontrollera så att slangar och kopplingar är hela och täta. Byt ut spruckna slangar.
 • Gör regelbundet rent grillen då fettavlagringar annars kan antändas.
 • Börjar det brinna är det viktigt att du kan komma åt att stänga gasventilen – ha gärna en handske till hands som skydd mot hettan.
 • Brand i en gasolgrill ska inte släckas med vatten – använd pulversläckare/koldioxidsläckare eller brandfilt.

Släckutrustning för gasolgrill:

 • Kolsyre- eller pulversläckare
 • Brandfilt
 • Handske för att stänga av kranen

Grilla med elgrill

En elektrisk grill blir snabbt varm och kan vara ett bra och säkert alternativ – men elektricitet och vatten är alltid en riskfylld kombination.

 • Kontrollera sladdar och kontakter så att de är hela.
 • Gör regelbundet rent grillen då fettavlagringar annars kan antändas.
 • Täck över grillen när den inte används och förvara den skyddad för fukt och regn.
 • Brand i en elektrisk grill ska inte släckas med vatten. Använd pulversläckare/koldioxidsläckare eller brandfilt.

Släckutrustning för gasolgrill:

 • Kolsyre- eller pulversläckare
 • Brandfilt

Du vet väl att du kan köpa både brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare i vår webbshop? Där har vi även en massa andra smarta och användbara produkter till försäljning.

Välj land