Frukostseminarium: Global Pest Awareness Day

Nyheter

För första gången i världshistorien har vi fått en internationell skadedjursdag; Global Pest Awareness Day. Idag hade vi på Huvudkontoret i Stockholm frukostseminarium där vi hade talare från Håll Sverige Rent och Fastighetsägarna men även vår egen Skadedjursexpert Håkan Kjellberg som berättar om tre skadedjur kopplat till vår hälsa och nedskräpning.

Anticimex har över 80 års erfarenhet av att hjälpa företag, städer, lantbruk och privatpersoner med att bli skadedjursfria. För att nå önskvärt resultat behövs ett samarbete mellan olika instanser – företag, myndigheter och skadedjursbolag. Hur kan vi arbeta på ett bättre och mer hållbart sätt än idag?

Håkan Kjellberg, Skadedjursexpert på Anticimex, berättar för oss om tre skadedjur: råttan, kackerlackan och vägglusen. Alla de här djuren har aspekter som kan påverka vår hälsa och utgöra ett hot.

- De här skadedjuren springer ju egentligen mellan avloppet och räkmackan. Och då förstår ni ju själva att om den här räkmackan står framme och man äter den sedan kan man bli sjuk, berättar Håkan.

Råttor gillar att bo nära oss människor. I våra papperskorgar, parker och bostäder. Vi människor uppskattar parker och närhet till vatten, problemet är att det gör även råttor. I och med att vi vet att råttor och andra skadedjur kan påverka vår hälsa följer ett ansvar att ta hand om våra närmiljöer och förebygga innan problemen uppstår.

Våra talare berättar

Hjälper verkligen fler papperskorgar? Enligt Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent, kan fler papperskorgar leda till ökad nedskräpning. Det gäller att ha en balans i antal papperskorgar annars försämras beteendet ännu mer. Johanna tog upp exempel med mjölkpaketet som lämnats, av någon, på en parkbänk. Användaren kan ha lämnat sin tomma förpackning där, för att man vet ju att någon annan plockar bort det senare.

- Det skräpas ned oerhört mycket och det ökar. Var och en har ansvar för sitt beteende och att man slänger sitt skräp på rätt ställe, säger Johanna.

Har ni sett stora säckar stått på trottoaren? Anni Carpelan, Utvecklingschef på Fastighetsägarna berättar att de stora säckarna drar till sig skadedjur men skräp som lämnas nära exempelvis byggnader utgör även en brandrisk och att framkomligheten minskar.

- I de här säckarna kan det finnas både pizzakartonger och godispåsar. Just när man funderar på vad de här säckarna orsakar för problem hindrar de även framkomlighet på gatorna.

Problemen är många med de efterlämnade sopsäckarna. Hur får man användaren att förändra sitt beteende? Fastighetsägarna har startat ett projekt som handlar om att bemöta människor med humor för att få dem att ta till sig informationen.

Knyter ihop säcken

Sammanfattningsvis, med nedskräpning får vi andra problem så som skadedjur, precis som Håkan berättade gillar råttor vår närmiljö i och med att de kan finna mat och skydd. För att förebygga skadedjursproblemet är det viktigt att hålla rent. För att göra detta måste vi informera om varför det är så viktigt för användaren. Global Pest Awareness Day ger oss en dag om året att jobba på vårt samarbete tillsammans mot ett gemensamt mål men det är faktiskt något vi jobbar med varje dag. Som Mikael Roos, Anticimex VD, poängterar: Vi behöver inte vänta på Global Pest Awareness Day, ös på bara!

I slutet av seminariet bad vi publiken att svara på vad de tagit med sig från den här dagen. Det här är svaren vi fick. (Undersökningen är gjord med hjälp av mentimeter).

Välj land