Går du i tankarna att renovera ditt badrum?

Pressmeddelande

Att renovera ett badrum är både härligt och läskigt. Härligt att få det nytt och fräscht men lite läskigt eftersom det är många moment i renoveringen som måste bli rätt. Stefan Öhrling som är husexpert på Anticimex tipsar om vad du bör tänka på vid en renovering, så badrummet blir vattentätt, funktionellt och ventilerat.

Även om många vet att våtrum kan vara komplicerade att renovera sker fortfarande skador i dem på grund av felaktiga renoveringar. De vanligaste skadorna uppstår i rör- och ledningssystem samt tätskikt. Sedan är det oftast flera olika yrkesgrupper inblandade i renoveringen som ska ta hänsyn till varandra, vilket ibland kan leda till missförstånd.

Innan din renovering

Redan när du handlar upp en entreprenör finns en hel del att tänka på. Vi rekommenderar att du väljer en totalansvarig entreprenör som du kan vända dig till under hela renoveringen. Efter att du fått offert och är nöjd med den bör du fråga efter och kolla upp ett antal av dennes referenser. Du behöver också kolla att entreprenören du tänkt anlita har behörighet, garantier och betalar skatt, inte minst för att du ska kunna göra ROT-avdrag. Har du gjort detta så skriver ni ett avtal er emellan kring både vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. Med förutsättning att entreprenören är ansluten till en branschorganisation kan du kräva att entreprenören efter renoveringen lämnar ett kvalitetsdokument som beskriver projektet och vilka material och produkter som använts.

Under renoveringen

När renoveringen är igång bör du dokumentera så mycket som möjligt med både bilder och mejlkorrespondens. Det finns några moment i projektet som du bör vara extra uppmärksam på. Det är att:

  • Hela golvet lutar mot golvbrunnen
  • Endast avlopp får finnas i golvet, inga andra rörgenomföringar
  • De fasta installationerna följer monteringsanvisningar
  • Frånluftsventilation finns
  • Golvbrunn, tätskikt/brunnsmanschett och klämring är rätt monterade
  • Rörgenomföringar är korrekt utförda
  • Inbyggd WC har inspektionslucka och dräneringsrör
  • Takspottar är installerade av behörig elektriker

Efter renoveringen

De vanligaste felen som uppstår efter en renovering grundar sig i att utförandet inte är fackmässigt utfört. Det kan exempelvis handla om att golvbrunnen ansluts fel, inte är utbytt eller saknar någon del – och att rörgenomföringar är felaktigt utförda eller börjar läcka. Fackmässigt utförande innebär att arbetet ska utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material. Följs inte detta riskerar du som renoverar få nedsättning eller i sämsta fall helt utebliven skadeersättning från ditt försäkringsbolag vid en skada.

Ibland kan det vara svårt att uppfylla de branschkraven som finns. Det är därför av vikt att du tillsammans med din entreprenör kommer överens om och noterar de eventuella avvikelser som upptäcks vid renoveringen och vad detta kan innebära vid en skada. Detta för att du som beställare bör informeras vilka konsekvenser avvikelsen kan innebära vid en vattenskada orsakad av eller kring avvikelsen.

Vi kan hjälpa dig med din badrumsrenovering

På grund av de många skador som årligen drabbar badrum finns Anticimex Byggsäkring, en tjänst som hjälper dig och din entreprenör genom hela renoveringen.

- Redan innan du som kund kontrakterat en entreprenör får du en checklista av oss på saker att tänka på när du handlar upp. När renoveringen väl är igång görs en kontroll innan ytskiktet (kakel, klinker eller plastmatta) är på plats för att kolla bland annat rörgenomföringar, golvlutning, golvbrunn och tätskiktssystem. En slutbesiktning ingår också, säger Stefan Öhrling.

Vill du veta mer om Anticimex Byggsäkring?

Läs mer om Anticimex Byggsäkring eller kontakta ditt lokala Anticimex-kontor.

Välj land