Funderar du på att sälja bostaden?

Nyheter

Att sälja sin bostad kräver mycket tid och engagemang. Börja därför med att tänka igenom vad som är viktigast för dig innan en eventuell försäljning och vilka funderingar som kan dyka upp från de som kommer på visningen.

Så gott som alla bostäder har brister och felaktigheter, vilket inte är konstigt. Utgångspunkten är att bostaden säljs i det skick den faktiskt är i på kontraktsdagen. För att påvisa detta och reducera risken att köparen riktar krav om fel i bostaden efter försäljningen är det bra att göra en besiktning innan bostaden läggs ut till försäljning. På så vis ökar förutsättningarna att både du och spekulanterna får samma bild över bostadens skick, då det som går att upptäcka är med i förutsättningen vid försäljningen.

Ditt ansvar som säljare

En fråga som stundtals dyker upp är om säljaren måste upplysa om brister i bostaden som denne känner till. Grundregeln är att säljaren inte kan hållas ansvarig för fel som är upptäckbara för köparen. Trots detta kan säljaren i vissa situationer ändå ha ett sådant ansvar om denne före försäljningen varit medveten om felet och valt att inte berätta detta för köparen. En förutsättning för ett sådant ansvar är att köparen borde ha kunnat räkna med att bli informerad om felet samt att säljarens underlåtenhet att upplysa köparen om felet kan antas ha haft inverkan på köpet. Det ska även vara fråga om ett väsentligt fel.

Om säljaren upplyser köparen om fel och brister kan säljaren inte senare hållas ansvarig för dem.

Vad innebär dolda fel?

Ett dolt fel i rättslig mening är fel som inte kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning och som man inte heller kan förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Ett exempel på ett dolt fel kan vara ett läckage i ett felaktigt tätskikt under kaklet i ett nyligen renoverat badrum.

Välj rätt nivå på din besiktning

Eftersom alla hus är olika erbjuder vi överlåtelsebesiktningen i tre nivåer. Exempelvis kan ett äldre hus kräva en utökad besiktning, medan en mindre omfattande besiktning kan räcka i ett nyare eller mindre hus. Om du är osäker på vilken nivå som passar din bostad bäst kan vi givetvis vägleda dig.

Vill du ha hjälp med besiktning inför försäljningen?

Kontakta oss om du går i säljtankar och behöver hjälp med en besiktning. För att ta reda på vilken besiktningsnivå som lämpar sig bäst för din bostad samt vad det skulle kosta, vänligen använd detta formulär.

Välj land