Går du i köptankar?

Pressmeddelande

Processen att köpa ny bostad är spännande och något som vi lägger ner mycket tid och engagemang på. Därför är det viktigt att du som köpare vet vad du kan förvänta dig av bostaden när du går in i en eventuell budgivning.


Så gott som alla bostäder har brister och felaktigheter, vilket i sig inte är konstigt. Det viktigaste är att du som köpare kan göra en bedömning av eventuella brister och dess omfattning, samt vad det kommer att innebära, både praktiskt och ekonomiskt. För ett otränat öga kan vissa fel vara svåra att upptäcka. Det kan därför vara bra att låta göra en besiktning av bostaden (https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/vara-tjanster/overlatelsebesiktning/) i de fall säljaren (https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/for-dig-som-ska-ska-salja-din-bostad/) inte redan sett till att det finns en sådan gjord innan visning. Om det redan finns en besiktning utförd är det viktigt att du ser till att få en genomgång av protokollet med besiktningsteknikern för att säkerställa att du tolkat resultatet korrekt. På så sätt får du ett bra beslutsunderlag inför ditt bostadsköp.

Köparens undersökningsplikt

Du som köpare har ett stort ansvar (https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/for-dig-som-ska-kopa-bostad/) att kontrollera husets skick som en del av undersökningsplikten. Viktigt att tänka på är att även om besiktningsteknikern hjälper dig som köpare med en del av undersökningsplikten så ingår inte allt i uppdraget, utan det kan krävas speciella ytterligare fackkunskaper för vissa delar av huset. Undersökning avseende radonmätning (https://www.anticimex.com/sv-se/privatkunder/vara-tjanster/radonmatning/), kontroll av elsystem, ventilation och provtryckning av skorsten är exempel på vad som normalt inte ingår vid en besiktning.

Vill du ha hjälp med besiktning inför ditt bostadsaffär?

Här kan du även läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt framtida boende.

Välj land