Fler getingar i sommar – getingsäkra huset under våren

Nyheter

I sommar blir det fler getingar jämfört med förra året, förutspår Anticimex. Vartannat år brukar historiskt bli ett getingår, men mönstret bröts 2020 som inte blev den getingsommar som förväntat. Att det skulle bli få getingar för fjärde året i rad bedömer Anticimex som otroligt, och förbereder sig nu för en getingsommar. Husägare rekommenderas att själva getingsäkra sitt hus under våren för att minska besvären med de stickande insekterna i sommar.

Experter vet inte helt säkert varför det blir fler getingar ett år, följt av färre året efter. Den vanligaste förklaringen är att det under en sommar med många getingar blir hög konkurrens om boplatser och föda. De befruktade drottningarna som övervintrar blir då svagare och färre överlever till våren.

Inför trendbrottet sommaren 2020 lär även väderförhållanden och sjukdomar spelat en roll. Vintern 2020 var ovanligt mild. De övervintrande getingarna kan då ha drabbats av olika svamp- och bakteriesjukdomar, vilket kan förklara trendbrottet. Inför sommaren i år ser Anticimex inga tecken på att samma tr​​endbrott ska uppstå igen, då vintern har varit mer normal.

— Vi bedömer att det blir fler getingar i sommar än förra året och att vi återgår till mönstret med getingår vartannat år, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex. Sedan får vi se om naturen överraskar oss igen. Man ska även komma ihåg att det finns lokala skillnader.

Oberoende av hur många getingar det blir till sommaren, bör husägare getingsäkra runt huset under våren, innan midsommar. Därefter har getingbona blivit så stora att man behöver ta professionell hjälp vid besvär.

— Precis som alla djur är getingar en del av ekosystemet och vi bör försöka hitta sätt att leva tillsammans, säger Thomas Persson Vinnersten. Syftet med att getingsäkra sitt hus är att få getingarna att bosätta sig där de inte stör oss människor. Om det sen inte lyckas ska man ta hjälp vid besvär.

Anticimex tips på hur du getingsäkrar runt ditt hus:

  • Förebygg vid platser där getingar gillar att bygga bon genom att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
  • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är du orolig att ett getingbo ska anläggas i närheten av bostaden och ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo.
  • Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är du allergisk mot getingstick rekommenderas att du tar professionell hjälp.
  • Täck över kött, söt mat och dryck vid måltider utomhus så att du inte lockar dit friflygande getingar.
  • Getingarna är också nyttodjur som äter upp skadeinsekter i våra trädgårdar och hjälper till viss del till med pollinering. Om ett bo sitter på ett ställe där getingarna inte besvärar oss människor kan du låta det sitta kvar.

Läs mer om getingar och hur du minskar risken för getingbesvär i sommar

Välj land