Färre kackerlackor i Sverige med nya metoder - och nu kommer digitala fällor

Pressmeddelande

Anticimex saneringar av kackerlackor i Sverige har minskat med 21 procent sedan 2018. Bättre saneringsmetoder tros ligga bakom utvecklingen och nu fortsätter kampen mot de smittbärande skadedjuren med hjälp av uppkopplade metoder. Idag lanserar Anticimex den nya digitala fällan Smart Sense, som ständigt övervakar och omedelbart reagerar om exempelvis en kackerlacka fångas för att ännu bättre begränsa spridningen.

Kackerlackor är en hälsorisk eftersom de är smittbärare av olika sjukdomar och deras illaluktande sekretet kan framkalla allergiska reaktioner. De trivs inomhus i varma och fuktiga miljöer med många gömställen. Honan lägger äggkapslar med 30-40 ägg som kläcks efter ett dygn, vilket innebär att de sprider sig snabbt och är svåra att bli av med.

- Det är framförallt den tyska kackerlackan som trivs inomhus i Sverige, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex. Den har kommit hit under en längre period främst via importerade varor, men är idag etablerad. Vi hittar dem både i privatbostäder och hos olika verksamheter, såsom restauranger och butiker.

Anticimex genomförde 3939 saneringar* av kackerlackor i hela Sverige under 2019, vilket är en minskning med 21 procent sedan 2018. Då genomfördes 5016 saneringar av kackerlackor och den minskande trenden går att spåra tillbaka till 2016 (se Anticimex statistik över saneringar av kackerlackor 2016-2019). Bättre saneringsmetoder är en möjlig orsak till minskningen, men förekomsten av kackerlackan är fortfarande utbredd.

Den digitala fällan Smart Sense fungerar som ett inbrottslarm mot flygande och krypande insekter. Fällan registrerar aktivitet genom temperaturförändringar och skickar en varning till Anticimex digitala kontrollcenter. Därefter gör Anticimex en riskbedömning av de registrerade insekterna och åtgärder kan sättas in vid ett så pass tidigt skede att skadeverkan förblir minimal.

- Den stora vinsten med Smart Sense är just övervakningen, säger Håkan Kjellberg. Kackerlackor är bra på att gömma sig och är aktiva på natten. Utan de här fällorna är det inte säkert att man upptäcker kackerlackorna i det tidiga skedet som är så viktigt.

Den digitala fällan Smart Sense fungerar övervakande och lockar till sig insekterna med feromoner eller lockämnen. Smart Sense är en två-i-en-fälla som kan väggmonteras för flygande insekter, såsom mott, och golvmonteras för krypande insekter, såsom kackerlackor.

Så undviker du kackerlackor i hemmet

  • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer
  • Förvara livsmedel eller djurfoder i slutna behållare
  • Töm sopbehållare och komposter ofta – mat och fukt lockar insekterna
  • Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme i onödan
  • Täta springor och sprickor i väggar och vid rör
  • Kontrollera förpackningar och väskor innan du tar in dem

*Begreppet sanering hos Anticimex kan likställas vid ett utbrott av skadedjur och kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker.

För mer information, kontakta:

Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex, 070-8787820, hakan.kjellberg@anticimex.se

Läs mer om Smart Sense

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Välj land