Dra nytta av besiktningen – så tar du hand om ditt hus

Att äga ett hus kommer ofta med en hel del underhåll som både kan vara uppskattat och besvärligt. Oplanerade kostnader och renoveringar kan dra ner glädjen som finns i att bo i ett hus. Därför är det bra att lära känna ditt hus och vad det har för underhållsbehov de kommande åren. Anticimex besiktningstekniker Zandra Hellström delar med sig av sina bästa tips för hur du lär känna ditt hus utifrån en besiktning.

I stort sett alla hus, oavsett om det är nytt eller gammalt, har någon form av brist eller skada. Det kan vara en skada som redan finns eller att det finns risk för att en skada uppstår skada i närtid. Inte ens nya hus är alltid problemfria.

— Det kan finnas mycket i ett hus som är svårt att upptäcka för ett otränat öga. Om du inte vet exakt hur och var du ska leta är det svårt att hitta fel som exempelvis fukt, mögel och röta, säger Zandra Hellström som är besiktningstekniker på Anticimex.

Alla byggnadsdelar i ett hus utsätts dagligen för slitage, dels från naturen, exempelvis av fukt och temperatur, men även vår livsstil och dagliga rutiner påverkar huset. Ett hus, oavsett ålder, kräver därför kontinuerligt underhåll. Under en besiktning görs bedömningar av de skaderisker och underhållsbehov som finns i huset.

— Använd besiktningsprotokollet som en lathund för hur du ska se efter ditt hus de kommande åren. Om du underhåller ditt hus ordentligt så slipper du ofta att små problem blir stora och kostsamma, det brukar jag betona när jag gör mina besiktningar, fortsätter Zandra.

Besiktningsprotokollet som lämnas efter en besiktning av bostaden hjälper husägare att planera inför framtida renoveringar. Informationen som finns i protokollet ger en fingervisning på hur mycket du kan räkna med att behöva investera i reparation och underhåll.

Du vet väl att i Anticimex Trygghetsavtal ingår en besiktning vart fjärde år, läs mer här

Zandra avslutar med en tipslista för hur du tar hand om ditt hus ur ett besiktningsperspektiv:

  • Brandsäkerhet är något jag tycker är extra viktigt. Vi rekommenderar att ha minst en brandvarnare per 60 kvm och våningsplan, hur många har du? Se till att brandfilt och brandsläckare är placerade lättillgängliga och att alla i hushållet vet var dessa är. Glöm inte bort att ha en alternativ utrymningsväg om finns sovrum på övre plan, där är en evakueringsstege ett bra komplement.
  • Det är viktigt att rensa samtliga golvbrunnar regelbundet så att vattennivån inte stiger, speciellt golvbrunnar som är svåråtkomliga, exempelvis under skåp i tvättstugan.
  • Montera fuktskydd i diskbänksskåpet för att snabbt upptäcka droppläckage. Ett annat alternativ är att installera ett vattenlarm som varnar vid kontakt med vatten. Vattenlarmet kan också kopplas upp till din mobiltelefon.
  • Se över vägg- och golvbeklädnad i dina våtrum. Öppna mattskarvar i våtutrymmen är något jag ser dagligen, dessa är lätta att missa och kan orsaka fuktskador i underliggande konstruktioner.
  • Glöm inte att planera för framtida renoveringar.

Välj land