Minska risken för smitta i verksamheten med smittsanering

Nyheter

För många verksamheter är det viktigt att kontinuerligt minska risken för smitta, speciellt i miljöer där många människor är i rörelse. Med Anticimex desinfektion genomförs en smittsanering av utrymmen, material och kontaktytor. Det gör att din verksamhet snabbt kan komma igång igen och du minskar även risken för att behöva stänga ner en längre tid. Vi hjälper dig med desinfektion i verksamheten vid oro hos kunder och personal, misstänkt smitta och bekräftad smitta.

Anticimex har under många år hjälpt företag att förhindra smittspridning genom smittsanering. Vi erbjuder både akuta och upprepade insatser med desinfektion som minimerar förekomst av bakterier och virus, exempelvis coronaviruset. Vi kan utföra desinfektion i olika miljöer till exempel kontor, butiker, skolor, hotell, köpcentrum, lager och allmänna utrymmen.

Trygg miljö för kunder och personal

Regelbunden desinfektion skapar en trygg miljö för dina kunder och din personal då det minskar risken för smitta i verksamheten. Det är dock viktigt att i kombination med detta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Coronaviruset har lett till att många verksamheter tillfälligt har utrymt sina lokaler och personalen har jobbat hemifrån under en period. Desinfektion är då en bra åtgärd för att säkerställa en trygg miljö när verksamheten ska komma igång igen.

Så går en desinfektion till:

 1. Förberedelse
  För att din verksamhet ska kunna återgå till det normala så fort som möjligt, infinner vi oss snabbt på plats. Vid vårt besök gör vi en visuell bedömning av rengöringsnivån för att säkerställa att bästa effekt kan uppnås.
 2. Behandling
  Vid behandlingen arbetar vi systematiskt igenom hela utrymmet med speciellt fokus på kontaktytor, inventarier och utrustning som ofta berörs med händerna. De desinfektionsmedel vi använder är mycket effektiva mot virus, bakterier och andra smittämnen. Direkt efter behandlingen bryts medlet ned och lämnar inga skadliga rester för människor, djur och miljö.
 3. Avslut
  När ytorna har torkat är utrymmet redo att tas i bruk igen.
 4. Information och rådgivning
  Utöver desinfektionen, ger vi information och rådgivning som hjälper dig och dina medarbetare att själva bedriva en tryggare och friskare verksamhet framöver.

Vill du veta mer?
Fyll i vårt kontaktformulär. Du kan även läsa mer om smittspridning på www.folkhalsomyndigheten.se  samt https://www.ecdc.europa.eu/en.

För livsmedelshanterande företag
Olika insatser krävs beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver. Läs mer om hur vi hjälper dig som driver ett livsmedelshanterande företag.

Välj land