Den biologiska mångfaldens dag – Anticimex egen biolog ger de bästa tipsen!

Pressmeddelande

Idag uppmärksammar vi den internationella FN-dagen för biologisk mångfald. Vi kan alla bidra till att gynna den biologiska mångfalden. Anticimex egen biolog berättar om våra vanligaste nyttodjur och tipsar om vad du själv kan göra för att hjälpa djur och pollinatörer i din egen trädgård.

Biologisk mångfald misstas ibland för att bara handla om skydd av hotade arter. Det är en del av det, men det handlar om så mycket mer. En stor fara är att hela ekosystem rubbas om den biologiska mångfalden hotas. Den biologiska mångfalden har stor betydelse i naturområden och urskogar men även i våra egna trädgårdar.

- De flesta av trädgårdens insekter är nyttodjur, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex. Om djuren inte utgör någon fara för dig - låt dem vara. De hjälper till att äta upp skadeinsekter och de pollinerar så att du får goda frukter och bär.

Det finns många saker man själv kan göra för att hjälpa trädgårdens nyttodjur. Hur du designar din trädgård kan vara till stor hjälp. Försök att hålla delar av trädgården, en bit från huset, lite vildvuxen. Då trivs fler djurarter i trädgården. Likaså att låta en del av gräsmattan växa som den vill så att klövern får blomma.

- Vill du hjälpa fjärilar, bin och humlor bör du ha olika växter så att du förlänger blomningssäsongen och ger dem mat under en längre tid, säger Thomas Persson Vinnersten.

Solitära bin är väldigt viktiga för pollineringen. De misstas ofta för getingar fastän de till utseendet är håriga och mer lika en rödaktig humla. Att vara solitär innebär att varje enskild hona anlägger sitt eget bo, själv samlar föda och lägger ägg.

- Det finns knappt 300 arter solitärbin i Sverige. Flera av dom kan man få att trivas i sin egen trädgård genom att erbjuda blommande växter och boplatser.

Solitära bin bosätter sig i befintliga håligheter och du kan själv hjälpa till med boende genom att enkelt bygga ett insektshotell. Du kan göra allt från att borra några hål i en bit trä till att snickra ihop och fylla en träram med exempelvis bambu, kottar och träklabbar med hål i. För att undvika att innehållet faller ut kan man fästa ett metallnät över ramen som skydd. Placera hotellet på ett soligt läge. Gärna bredvid blommor, buskar eller träd som bina kan pollinera.

Oscar Winkelmann, på Anticimex byggde enkelt ett eget insektshotell som kan hjälpa solitära bin

Humlorna är mycket effektiva och viktiga pollinerare, mycket pollen fastnar nämligen på den håriga kroppen och förs mellan blommor. Det finns omkring 40 olika arter i Sverige varav du kan hitta fler än tio i din egen trädgård. Humlor är faktiskt bin och bosätter sig ofta i marken.

- Är du observant kan du se en större humledrottning flyga tätt över marken på våren, då letar den efter en lämplig hålighet att anlägga sitt bo i, säger Thomas Persson Vinnersten. De utnyttjar ofta gamla sork- och musbon där honan startar ett samhälle som senare på säsongen kan innehålla flera hundra humlor.

Vill du hjälpa dem med ett bo kan du lägga en lerkruka upp och ner på ett gammalt sork- eller musbo. Lägg in lite gräs också så att de kan gräva ner sig.

Sommaren 2020 spår Anticimex att det blir getingsommar, ett fenomen som uppstår varannan sommar. Det är nu på våren och försommaren man själv kan förebygga kommande problem med getingar, men tänk på att getingen också är ett nyttodjur.

- Om ett getingbo inte stör kan man låta det vara kvar även om det sitter synligt på sitt hus. Även getingarna bidrar en viss del till pollineringen, säger Thomas Persson Vinnersten.

Tips på vad du själv kan göra i trädgården för att hjälpa andra delar av djurriket:

  • Att sätta upp fågelholkar är ett sätt, använd gärna ett par olika modeller så att det passar flera olika fågelarter. Du kan också plantera träd och buskar som fåglar gillar, några exempel är nypon, hagtorn, hägg, fläder och sälg.
  • Fladdermöss som är fridlysta har ofta svårt att hitta boplatser, du kan därför hjälpa dem genom att bygga en fladdermusholk.
  • Igelkotten är också ett viktigt djur som kan ha svårt att hitta en lämplig boplats i vårt välordnade samhälle, de trivs i lövhögar och buskage så även av den anledningen är det bra att lämna någon del av trädgården lite vild. Du kan också göra en kompost av gräs och kvistar som blir vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.

För mer information, kontakta:
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert Anticimex, 070-5727605, thomas.persson.vinnersten@anticimex.se

Välj land