Därför ökar vattenskador i våra kök

Nyheter

Att drabbas av en vattenskada i köket är inte bara dyrt i form av självrisk utan också de kostnader som tillkommer under den tid man inte har tillgång till köket. Faktum är att vattenskador i våra kök har blivit allt vanligare med åren. Vår husexpert Mikael Aderskog berättar varför och ger dig trygga tips för att undvika vattenskadorna.


För bara några år sedan var det badrummet som stod för de flesta vattenskadorna. Men så hände något. Numera är det köket som drabbas allra mest, här sker 33 procent av alla vattenskador jämfört med 28 procent för badrum*. Det här beror på ett par olika saker; dels har försäkringsbolag och branschorganisationer jobbat hårt med att göra badrummen fuktsäkra och dels har kökets installationer med vatten blivit fler. Numera kopplar många in kylskåpet och dess ismaskin till vattnet, likaså kaffemaskinen. De här maskinerna är inte fullt anpassade efter trycket i det svenska vattennätet och utan en speciell tryckreduceringsventil kan de orsaka läckage.

En annan vanlig orsak till vattenskador i kök är att diskbänk och kylskåp saknar vattentäta underlägg. Vid läckage gör de här underläggen så vattnet rinner ut på golvet, vilket hjälper dig att upptäcka skadan tidigt. Läckage som pågår dolt under lång tid kan bli riktigt kostsamma. Underläggen kostar någon hundralapp och saknar du dem är det en billig försäkring. Kontrollera samtidigt att botten i diskbänksskåpet är vattentätt.

- Diskmaskinen är en annan orsak till vattenskador. Vi gör omkring 100 000 husbesiktningar varje år och ser många diskmaskiner som kopplats in fel. Det är vanligt att avloppsslangen inte är korrekt fastsatt, då riskerar den att lossna och pumpa ut vatten på golvet. Stäng också av kranen till diskmaskinen när du inte kör den, det gör du oftast på ett litet vred på kökskranen. Numera finns det elektroniska lösningar för det här problemet som aktiverar vattentillförseln till diskmaskinen under tre timmar för att sedan automatiskt kopplas bort, säger Mikael Aderskog.

En sak som många glömmer att kontrollera är överfyllnadsskyddet i diskbänken, det som gör att vatten rinner undan om kranen står på och fyller diskhon. Det ska såklart vara inkopplat vilket våra många husbesiktningar visar att långt ifrån alla är. Kontrollera också att det inte är stopp i överfyllnadsskyddet så vattnet kan rinna fritt.

De vanligaste orsakerna till vattenskador och hur du undviker dem:

  • Inga underlägg under diskmaskin och kylskåp? Köp kyl- och frysunderlägg för någon hundralapp
  • Avloppsslangen till diskmaskinen sitter inte fast i diskbänksskåpet – sätt fast med buntband, hålband eller liknande
  • Kranen till diskmaskinen står alltid på – stäng av när du inte använder den
  • Kaffemaskiner och kylskåp som kopplas in på vattennätet – låt behörigt VVS-entreprenör göra jobbet som tillser att dom får rätt tryck

* Statistiken kommer från vattenskadecentrum och avser siffror för 2015. Rapporten i sin helhet återfinns här (http://www.vattenskadecentrum.se/rapporter).

Vill du skydda dig mot vattenskador?

Teckna då vår försäkring – Anticimex Trygghetsavtal. Du kan även införskaffa produkter till ditt kök i vår webbshop.

Välj land