Damm- och boklöss – vanliga besökare under sommaren

Pressmeddelande

Så här års är det många som ringer till oss och undrar vad det är för lössliknande insekter som kommit in i bostaden. De karaktäriseras oftast av en ljus överkropp, små vingar eller inga alls och ser ut som de hoppar fram.

Om beskrivningen stämmer så är det oftast stövsländor som är på besök, även kallade damm- och boklöss. De är synligare nu under sommarhalvåret, speciellt när det är relativt fuktigt utomhus. Det är främst i dessa miljöer de trivs bäst och kan rätt enkelt leta sig in i våra bostäder. Väl inomhus hittas de främst i källare eller på vinden eller bland damm, bakom tapeter eller i material gjort av papper, som exempelvis böcker och kartonger.

Det finns idag ett 60-tal arter av stödsländor men ingen av dem gör någon skada på oss människor eller egendom. Däremot kan de orsaka ett upplevt obehag om de blir allt för många på en mindre yta. Om du stöter på insekterna beror det oftast på att det är fuktigt i luften. Om du har möjlighet att sänka luftfuktigheten kommer detta avhjälpa problemet, då damm- och boklöss har svårt att överleva i miljöer där luftfuktigheten understiger 50 procent. Ett annat sätt för att bli av med skadedjuren är att städa bort dessa utan att våttorka.

Välj land