Bra läge för solceller – det här bör du tänka på

För de flesta husägare är det idag en god idé att undersöka om solceller kan vara ett alternativ för just deras hus. Det gröna skatteavdraget tillsammans med modern teknik har idag förbättrat prisbilden av solceller, och när du producerar egen el kan du dessutom sälja den el du inte själv använder. Det finns några saker du måste tänka på i beslutet om du ska installera solceller på ditt hus.

Se över potentialen för just ditt hus

En solcellsanläggning är en långsiktigt lönsam investering. Livslängden är runt 30–40 år med en återbetalningstid på ungefär 10 till 15 år. För att en solcellsinstallation ska få så bra effekt som möjligt finns några viktiga förutsättningar att ta hänsyn till som exempelvis geografi, skuggande omgivning, takyta och takmaterial.

Säkerställ att taket är i gott skick

Taket bör hålla i minst 20 år framåt, eftersom solcellerna måste monteras ned när taket ska renoveras. Om det snart är dags för takrenovering är det smart att avvakta lite och istället installera solceller i samband med renoveringen.

Se energideklarationen som underlag till ditt beslut

Vid en energideklaration undersöker Anticimex också om solceller kan vara ett bra alternativ för att energieffektivisera ditt hus. Har du exempelvis en äldre värmekälla så brukar byte till en värmepump generera en bra energibesparing. Om du redan har en effektiv värmekälla, kan solceller vara nästa steg för att bli ännu mer energieffektiv.

Du får ett åtgärdsförslag som visar vilka förutsättningar ditt hus har och vilken lönsamhet installation av solceller skulle kunna ge. Förslaget är dessutom ett bra underlag om du vill be en solcellsinstallatör om offert.

Läs mer och beställ en energideklaration

Välj land