Bra att veta om din besiktning

Pressmeddelande

Besiktningen hjälper både köparen och säljaren att göra en tryggare bostadsaffär. Men det finns ett par saker som är viktiga att känna till för att inte gå i några fallgropar. Vår husexpert Stefan Öhrling ger dig tipsen.

För dig som ska sälja din bostad finns ett par saker att tänka på vid besiktning. Till att börja med finns det olika besiktningsnivåer som är bra att känna till. Vilken typ av besiktningsnivå som passar är beroende av bostadens skick och ålder, där äldre bostäder ibland kräver en mer omfattande besiktning.

Den vanligaste besiktningsnivån baseras på en grundlig okulär besiktning och kontroll av riskkonstruktioner. Med riskkonstruktioner menas byggnadsdelar som löper extra risk att drabbas av problem relaterat till fukt. Kontroller görs bland annat i form av provhålstagning i exempelvis uppreglade eller flytande golv samt väggar.

- Vid besiktningstillfället måste besiktningsteknikern komma åt alla utrymmen, se därför till att det går att komma upp på vind och tak och att det går att titta exempelvis under badkar och i golvbrunnar. Rensa hängrännor och stuprör. Om det finns områden som besiktningsteknikern inte kommer åt behövs en kompletterande besiktning göras för ett par tusenlappar. Sammanställ också den dokumentation du har om huset, inte minst historik över eventuella renoveringar samt bostadens energiförbrukning, säger Stefan Öhrling.

Du som köpare har också många saker att tänka på kring bostadsköpet på grund av din undersökningsplikt. Är bostaden besiktigad har du rätt till genomgång med besiktningsteknikern, ta den chansen. Det är gratis per telefon, men för några tusenlappar får du träffa teknikern på plats för en genomgång. Du kan då ställa frågor, ta kort och skapa dig en bättre förståelse kring besiktningsprotokollet. Det är en väl värd investering när du gör en av ditt livs största affärer.

Det finns även vissa delar av bostaden som inte ingår i besiktningen, som behöver kontrolleras av fackman inom respektive område. Exempel på detta kan vara:

  • Skorsten, eldstäder och värmepanna.
  • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
  • El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.

Välj land