Blott en av fyra husägare har getingsäkrat hemmet – vidta åtgärder innan midsommar

Nyheter

En ny undersökning från Anticimex visar att enbart 24 procent av alla husägare har getingsäkrat sitt hus. Det bör man göra inför sommaren för att se till att getingarna inte bygger bo där de kan vara ett problem. Det är dock inte för sent, fram till midsommar finns det mycket man kan göra för att slippa getingbesvär i sommar. Och om man förebygger problemen slipper man ofta döda getingarna som också är viktiga i naturen.

Vartannat år brukar historiskt bli ett getingår med mycket getingar, men förra året bröts den trenden. Enligt Anticimex statistik över getingsaneringar väntades sommaren 2020 bli en getingsommar, men istället blev det väldigt få getingar. Det gör att prognosen för sommaren i år är osäker, men antagligen blir det fler getingar än förra sommaren. Hur det än blir är det en god idé att husägare getingsäkrar runt sitt hus innan midsommar – både för att slippa problemen och att i möjligaste mån undvika att behöva skada getingarna. Det handlar om att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täppa till kvisthål och andra infartsvägar på huset. Det är dock få som har getingsäkrat runt sitt hus – enligt Anticimex nya undersökning bland husägare har enbart 24 procent getingsäkrat runt sitt hus.

– En tredje sommar i rad med få getingar har vi aldrig varit med om, så man bör förbereda sig på fler getingar i sommar, säger Anna Whiflock, biolog på Anticimex. Vi försöker därför uppmana husägare att innan midsommar getingsäkra runt sitt hus för att minska problem med getingar senare under sommaren. Då kan getingarna bygga bo någon annanstans där de och vi får vara ifred.

Att uppleva problem med getingar är vanligt och att ha ett getingbo på tomten är ännu mer vanligt. Enligt undersökningen har 47 procent av husägarna under de senaste tre åren upplevt problem med getingar, och 57 procent har haft ett getingbo på eller i anslutning till sitt hus under samma period. Det behöver dock inte vara ett problem med att ha ett getingbo på tomten. Om det sitter på en plats där det inte utgör någon fara eller skapar obehag bör man låta det sitta kvar.

– Man bör tänka efter om det är nödvändigt att ta bort ett bo eller om man kan låta det sitta kvar, säger Anna Whiflock. Om boet riskerar att orsaka besvär kan man själv ta bort det när det fortfarande är litet som en pingisboll. Tidigt på säsongen är det bara en geting i boet, men väntar man blir det snabbt många getingar och mot slutet av sommaren kan det röra sig om tusentals.

Många misstar även bin för getingar – 45 procent husägare svarar i undersökningen att de inte kan se skillnad på getingar och bin. Bin är ludna, är mycket sällan aggressiva och är särskilt viktiga för pollineringen. Även getingar har en viktig roll i naturen.

– Getingar hjälper till viss del till med pollineringen men framförallt är de väldigt duktiga på att äta upp andra insekter, såsom larver och flugor, som äter på odlade växter i våra trädgårdar, säger Anna Whiflock.

Anticimex tips på hur du getingsäkrar runt ditt hus:

  • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är man orolig att ett getingbo ska anläggas i närheten av bostaden och man ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo.
  • Förebygg vid platser där getingar gillar att bygga bon genom att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
  • Håll rent från spill och bråte på tomt, uteplats och balkong. Lukten från soptunnor kan locka till sig getingar.
  • Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är man allergisk mot getingstick rekommenderas att man tar professionell hjälp.

Fakta om Anticimex husundersökning:
Undersökningen är genomförd under perioden 17 maj till 3 juni 2021 som en webbenkät via e-postutskick riktad till Anticimex Trygghetsavtalskunder, vilket är husägare som tecknat ett kompletterande skydd till sin husförsäkring. Totalt svarade 2050 respondenter på enkäten, varav 81 procent har ägt hus i mer än 10 år, 10 procent i 5-10 år och 9 procent i mindre än 5 år. per

Välj land