Den biologiska mångfaldens dag – en högtid värd att uppmärksamma

Pressmeddelande

Idag uppmärksammar vi den internationella FN-dagen för biologisk mångfald. Vi kan alla bidra till att gynna den biologiska mångfalden på olika sätt. Ta del av våra tips på vad du kan göra för viktiga insatser för pollinatörer så som fjärilar, bin och humlor.

Biologisk mångfald misstas ibland för att bara handla om skydd av hotade arter. Det är en del av det, men det handlar om så mycket mer. En stor fara är att hela ekosystem rubbas om den biologiska mångfalden hotas. Och den biologiska mångfalden har inte bara betydelse i avlägsna naturområden eller orörda urskogar. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för artrikedom på många platser, därför är vi alla viktiga naturvårdare.

Så här års får Anticimex många samtal från personer som vill ha hjälp att sanera getingar. Men visste du att det i många fall är solitära bin det handlar om?

Solitära bin likar små rödaktiga humlor och de är väldigt viktiga pollinerare av bland annat fruktträd och blommor. De bosätter sig i befintliga håligheter och en stor hjälp för dem är att köpa eller bygga ett stekelhotell. Att bygga det själv är inte svårt och du kan hitta mycket information om hur du går till väga på internet. Vanliga bin och andra viktiga steklar har också stor nytta av ett stekelhotell.

Även getingar är nyttodjur. Om getingarna inte utgör någon fara för dig och inte förstör möjligheterna till att sitta ute eller leka i trädgården så rekommenderar vi att du låter dem vara. De pollinerar växter och äter upp skadeinsekter.

Fåglar kan du också hjälpa. Att sätta upp fågelholkar är ett sätt, använd i så fall gärna ett par olika modeller så att det passar flera olika fågelarter. Du kan också plantera träd och buskar som fåglar gillar, några exempel är nypon, hagtorn, hägg, fläder och sälg. Varför inte göra ett fågelbad? Placera det nära buskar som ger fåglarna skydd och rengör badet ibland. Vintertid är det svårt för många fåglar att hitta mat, du kan hjälpa dem genom att mata dem. Se bara till att inte råttorna hittar till födan.

Hur du designar din trädgård kan vara till stor hjälp. Försök att hålla delar av trädgården lite vildvuxen, då trivs fler djurarter i trädgården. Men håll området närmast husväggen fritt från växter så att du inte drar till dig gnagare. Likaså att låta en del av gräsmattan växa som den vill och bara klippa den någon enstaka gång per år så att nektarn i blommorna får komma bland annat bin till del under längre tid. Låt det ligga en hög med död ved i ett hörn av trädgården åt mossor och insekter som lever i ved. Du kan också göra en kompost av gräs och kvistar som blir vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur. Vill du hjälpa fjärilar, bin och humlor bör du ha olika växter så att du förlänger blomningssäsongen och därmed ger dem mat under lång tid. Steklar är viktiga djur i ekosystemet och du kan underlätta deras tillvaro genom att lägga en sand- eller grushög på en solig plats.

Den fridlysta fladdermusen har ofta svårt att hitta boplatser, du kan därför hjälpa dem genom att bygga en fladdermusholk. På köpet minskar risken för att fladdermusen slår sig ner på vinden och du slipper obehag med fladdermusvägglus och dålig lukt.

Igelkotten är också ett viktigt djur som kan ha svårt att hitta en lämplig boplats i vårt välordnade samhälle, de trivs i lövhögar och buskage så även av den anledningen är det bra att lämna någon del av trädgården lite vild.

Har du hittat ett litet kryp, men vet inte vad det är?

Testa vår skadedjursidentifierare.

Lyssningstips!

I Anticimex podd Kackel-lackan berättar vår expert Håkan Kjellberg om varför du ska betrakta getingen som din vän.

Välj land