Betydligt färre getingar i år – men här är tipsen till dig som drabbas

Pressmeddelande

Efter förra årets värsting till getingsommar ser det ut att bli betydligt lugnare i sommar. Anticimex har genomfört nästan 70 procent färre antal saneringar under maj och juni jämfört samma tid förra året. Men självklart finns det getingar även detta år – vår skadedjursexpert Håkan Kjellberg tipsar hur du ska göra för att undvika getingarna.

Rent statistiskt är det getingsommar ungefär vartannat år. Vad det beror på är inte helt klarlagt av forskarna, men det har troligen med flera faktorer att göra så som tillgång på föda, antal bon och väder.

Längre fram i sommar när körsbär, äpplen och annat gott mognar är det bra om du har koll på fallfrukten. Ta gärna bort den så att inte getingarna kan festa obehindrat, men gör det försiktigt eftersom du riskerar att störa ätande getingar. Och även om landet som helhet inte får getingsommar i år, kommer många förmodligen drabbas lokalt. Då finns det ett par saker du bör tänka på för att slippa besvär.

- Håll rent och snyggt ute och runt huset, var noga med att ta bort matrester och annat ätbart. Täck över kött och sötsaker när du äter utomhus. På så sätt hindrar du getingarna från att få en flygbro från matplats till bo. Störs du mycket bör du tar bort boet så tidigt som möjligt så att det inte hinner växa sig stort. Men gör det inte själv, getingar kan vara rejält aggressiva om deras bo är i fara, säger Håkan Kjellberg.

Framåt sensommaren kan du förbereda för nästa år, som av allt att döma blir en getingsommar. Ta bort gamla getingbon om du har några. Fundera också på varför getingarna bygger bo just på den platsen, kan du täta eller på andra sätt göra det svårt för dem att bygga bo där? Underhåll också ditt hus, framförallt om du har träpanel. Getingar behöver nämligen trämaterial för att bygga sitt bo och om du har färre fibrer som spretar ut från huset så får de färre byggstenar till sitt bo.

Tänk också på att getingen är ett nyttodjur som har en viktig roll att fylla i ekosystemet, så ta inte bort deras bon i onödan. De är rovdjur som håller nere mängden insekter i våra trädgårdar och i viss mån pollinerar de också.

Håkans tre tips för att slippa besvär med getingar

  • Täck över framförallt kött och sötsaker när du äter utomhus
  • Lämna inte matrester liggande nära huset
  • Ta bort getingboet så tidigt som möjligt, men helst inte själv

Välj land