Anticimex: Bekämpningen av råttor ökar i Sverige

Nyheter

Det genomförs fler saneringar av råttor i Sverige för varje år och de digitala råttfällorna tar över allt mer av arbetet. År 2018 ökade Anticimex de traditionella råttsaneringarna med 0,3 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade antalet digitala råttfällor runt om i landet med 29 procent. Totalt registrerade Anticimex 509 152 digitala fångster under 2018.

Råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och bär på bakterier och virus som kan göra människor sjuka. Under flera år har Anticimex insatser för att bekämpa råttor ökat och trenden höll i sig under 2018.

- Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat, så i takt med att städer växer måste vi utveckla insatserna för att hålla råttproblemet i schack, säger Thomas Westman, skadedjursexpert på Anticimex.

Under 2018 genomförde Anticimex 56 209 traditionella råttsaneringar i Sverige. Samtidigt finns 22 422 digitala råttfällor ute runt om i hela landet. Motsvarande siffror för år 2017 var 56 030 traditionella råttsaneringar och 17 432 digitala råttfällor. Båda metoderna för bekämpning av råttor har alltså ökat, men de digitala metoderna ökar snabbast.

En drivkraft bakom de digitala råttfällornas frammarsch är att det inte längre är tillåtet att lägga ut kemiska bekämpningsmedel, eller råttgift, permanent. De digitala fällorna använder inte bekämpningsmedel och de används ofta i kombination med andra giftfria mekaniska fällor.

- Under 80 år har vi sanerat råttor på samma sätt, men det sker en stor förändring just nu, säger Thomas Westman. Det gör att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar.

Erfarenheter från de platser där de digitala råttsaneringssytemen installerats i sin helhet visar även på god effektivitet. Ett exempel är den danska kommunen Gribskov som valt att använda sig primärt av digital råttbekämpning i hela kommunen. När de digitala bekämpningssytemen hade installerats minskade antalet fångade råttor med 79 procent på elva veckor. Efter 25 veckor hade antalet på vissa platser sjunkit med 99 procent.

- Fångsterna i de digitala fällorna i avloppen minskar över tid och det beror på att råttpopulationen har minskat där, säger Thomas Westman. Sedan använder vi sensorer för att upptäcka nya råttor, och kan då sätta fällorna på rätt platser. Så om kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar samarbetar inom samma digitala lösning blir råttbekämpningen effektiv.

Så undviker du råttor:

  • Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme.
  • Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
  • Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
  • Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.
  • Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där antalet råttor ökar.

För mer information, kontakta:
Thomas Westman, skadedjursexpert Anticimex, 070-819 00 57, thomas.westman@anticimex.se

Välj land