Är du en av dem som matar råttorna utan att veta om det?

Nyheter

Råttorna sprider sig i våra städer och finns det bara tillgång till mat, vatten och skydd så trivs de och sprider sig. Just mat är något som du inte bör bjuda på om du vill bli av med råttorna. Anticimex skadedjursexpert och biolog Thomas Persson Vinnersten ger dig tipsen du kanske inte tänkt på.

Många tycker att råttor är ett lite äckligt och möjligen skrämmande inslag i våra städer. Men de är även är skadedjur, eftersom de gräver gångar och underminerar grunder, kan gnaga av elkablar och ta sig in i hus via trasiga avlopp och exempelvis kontaminera livsmedel. Att begränsa maten är nyckeln för att inte få dem inpå knuten.

- Att städa undan vid fågelbordet är något som många missar. Det brukar ligga rejält med mat under fågelbord vilket råttorna inte är sena att utnyttja. De lockas också till kanin- och hönsburar eftersom det finns mat även där. Råttor äter även växter om de inte hittar annan mat. Sopor älskar de att rota i, så se till att dessa förvaras som de ska, i ordentliga kärl med lock på, säger Thomas Persson Vinnersten.

Råttorna finns året om i stadsmiljö. Förutom att vara skadedjur kan de också vara direkt farliga mot människors hälsa, eftersom de exempelvis kan bära på hantavirus. Det kan orsaka infektioner hos människor, även om det är relativt ovanligt.

- Att få in råttor i huset är inte bra alls, inte minst eftersom de kan bära på olika smittämnen. De är svåra att bli av med och du bör kontakta ett saneringsföretag ifall du upptäcker råttor eller spår av dem inomhus. Du bör även vara försiktig ifall du påträffar döda råttor. Små barn ska inte heller vara nära deras bon. Det gäller att ha respekt för de sjukdomar som råttor kan bära på. Risken att smittas av råttor är liten, men den finns, säger Thomas Persson Vinnersten.

Välj land