Är ditt hus skyddat mot äkta hussvamp?

Pressmeddelande

Bland det tråkigaste som kan hända med trähus är att huset angrips av äkta hussvamp. Serpula lacrymans, som den heter på latin, förstör virket mer än andra rötsvampar. Men det finns sätt att förebygga och skydda huset mot virkesförstöraren.


Att äkta hussvamp är extra skadlig beror på att den själv kan tillföra fukt till konstruktionen och på så sätt skapa goda förutsättningar för sin tillväxt.

– Hussvamp växer till en början ytligt på virket. Så småningom bildar svampen trådar, så kallade mycelsträngar, som gör att den kan sprida sig brett. Den växer bara i trä, men trådarna kan sprida sig i grusbädden under huset eller i sockeln för att leta efter annat trä att angripa, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex.

Täcker din försäkring äkta hussvamp?

Att skydd mot äkta hussvamp ingår i din hem- och villaförsäkring är inte självklart. Vissa försäkringsbolag ersätter skador orsakade av äkta hussvamp på villor men inte på fritidshus, andra bolag ersätter inte alls. Kolla därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller, särskilt om du har ett hus med kryp- eller torpargrund då de ofta ligger i riskzonen för den äkta hussvampen.

– Det kan vara svårt för ett otränat öga att se skillnad på röta orsakat av annan svamp och äkta hussvamp, men det är viktigt att ta reda på ifall det är äkta hussvamp. Ifall det är äkta hussvamp krävs att angripet byggnadsmaterial – och även en bit in på det friska virket – i de flesta fall tas bort. All fukt måste dessutom torka ut och kringliggande byggnadsmaterial behöver saneras, avslutar Thomas.

Fukt – den vanligaste orsaken till äkta hussvamp

I samband med saneringen behöver man komma åt orsakerna till att hussvampen angrep huset. Sporer från hussvamp finns naturligt i marken och det kan man inte göra så mycket åt, men fukt går att ta bort. Utan fukt överlever nämligen inte hussvampen.

Thomas tips på saker du kan göra själv för att minska risken för hussvampsangrepp

  • Har du krypgrund behöver du regelbundet se till att den inte är för fuktig.
  • Se till att regnvatten från hängrännor leds bort från huset.
  • Undvik att förvara virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv eller i krypgrunder.
  • Sätt huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvatten.
  • Skapa inte täta utrymmen. Bygg exempelvis inte in din krypgrund eller källartrappa.

Misstänker du äkta hussvamp och vill ha vår hjälp?

Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor när du behöver vår hjälp eller har frågor kring äkta hussvamp. I vår försäkringslösning, Anticimex Trygghetsavtal, ingår ersättning mot äkta hussvamp.

Välj land