Användandet av bekämpningsmedel mot gnagare minskar

Nyheter

Trenden är tydlig – Anticimex använder allt mindre bekämpningsmedel för att skydda hus och hem mot gnagare. Det finns flera anledningar till det och några bidragande orsaker är bland annat användningen av digitala lösningar och förändrad lagstiftning.

Gnagare har blivit ett allt större problem på senare år, framförallt i de större städerna i Sverige. De orsakar skador på hus och egendom för stora summor och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör oss sjuka.

– Vi arbetar sedan några år tillbaka med kemikaliefria bekämpningsmetoder i form av digitala fällor i avlopp och byggnader. Det är ett effektivt sätt att hantera problem med gnagare, och övergången har hjälpt oss att minska användandet av bekämpningsmedel rejält, säger Thomas Westman som är tjänsteutvecklare på Anticimex.

En annan anledning till att mängden bekämpningsmedel nu minskar är förändrad lagstiftning gällande rapporteringsskyldigheten vid användning av bekämpningsmedel i offentliga miljöer. Samtidigt har kemikalieinspektionen tydligt gått ut och sagt att ständigt fylla på betesstationerna, även kallat permanent betning, inte är hållbart.

– Vi tycker att det är bra att man från officiellt håll vill minska på mängden bekämpningsmedel. Det har flera fördelar, inte minst att risken för sekundärförgiftning minskar. Vi märker också att bekämpningsmedel fungerar allt sämre eftersom gnagare har börjat utveckla resistens mot vissa bekämpningsmedel och att detta kan gå i arv. Digitala fällor är en bra lösning på det här, avslutar Thomas Westman.

Vill du veta mer?

Läs mer om Anticimex SMART eller kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor

Välj land