Anticimex utökar tjänsterna inom brandskydd – lanserar brandlarmsprovning

Nyheter

Från och med idag börjar Anticimex erbjuda företag och organisationer hjälp med att kontrollera och prova brandlarmet i sina lokaler. Enligt en kundenkät som Anticimex har genomfört är det många som inte vet om att det finns krav på att testa brandlarmet regelbundet.

Många anläggningar och lokaler i Sverige har krav på sig att ha ett brandlarm, exempelvis hotell och skolor. Dessutom finns krav på att olika typer av regelbundna kontroller och provningar av brandlarmets funktioner genomförs.

– Vi har sett vid våra inspektioner att många missar den löpande skötseln och underhållet av brandlarmet, främst månadskontroller och kvartalsprover, säger Johannes Eklund, expert på brandsäkerhet och brandskydd hos Anticimex. Därför börjar vi hjälpa till med kvartalsvis brandlarmsprovning och även stötta upp den månadsvisa förenklade kontrollen.

En anledning till att en del företag och organisationer brister i att kontrollera brandlarmet är att det behövs en speciell provningsutrustning som alla inte har. Sedan finns det ibland en kompetensbrist – man vet inte om att man löpande ska kontrollera sitt brandlarm. När Anticimex nyligen frågade sina kunder om de kände till vilka krav det fanns på brandlarmsprovning svarade en av tre att de inte visste.

– Vi vill att alla våra kunder ska känna till vilka krav de måste leva upp till och sen hjälpa dem att implementera dessa i det systematiska brandskyddsarbetet, säger Johannes Eklund.

Anticimex har 80 specialiserade brandskydddstekniker som hjälper cirka 10 000 verksamheter med brandskydd. Tjänsterna är främst inriktade på förebyggande åtgärder såsom utbildning, inspektioner och rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete.

Så går Anticimex kvartalsprov av brandlarmet till:

Varje kvartal provas brandlarmanläggningens ingående delar för att säkerställa att dess funktion upprätthålls över tid. Man provar då både dess förmåga att detektera en brand och ljudsignalerna från utrymningslarmet samt att de funktioner som styrs av brandlarmet fungerar. Exempel på det sistnämnda kan vara att dörrar stängs, rökluckor öppnas eller att överföringen till SOS fungerar.

Så går en månadskontroll av brandlarmet till

Varje månad genomförs en enklare statuskontroll vid anläggningens centralapparat för att säkerställa att inga felaktigheter uppstått.

Läs mer om Anticimex Brandlarmsprovning

För mer information, kontakta:
Johannes Eklund, expert brandsäkerhet och brandskydd Anticimex, 070-297 44 80, johannes.eklund@anticimex.se

Välj land