Anticimex Trygghetsavtal byter namn till Anticimex Hushälsoförsäkring

Pressmeddelande

Den 20 maj byter försäkringen Anticimex Trygghetsavtal namn till Anticimex Hushälsoförsäkring. Försäkringen kompletterar traditionella husförsäkringar för att skapa ökad trygghet för husägare. Namnbytet medför inga skillnader i försäkringsskyddet för kunderna.

1999 lanserades försäkringen Anticimex Trygghetsavtal, som är ett kompletterande skydd utöver den vanliga husförsäkringen. Trygghetsavtalet syftar till att underlätta livet som husägare med regelbundna besiktningar, försäkringsskydd och rådgivning. 2021 adderades försäkringsskydd för skador på husets tak och fasad utan självrisk.

Den 20 maj byter Trygghetsavtalet namn till Anticimex Hushälsoförsäkring. Namnbytet medför inga skillnader i försäkringsskyddet för befintliga kunder, utan ska tydliggöra vad försäkringen gäller för och hur man som husägare kan säkerställa ett välmående hus.

− Vi vill öka tydligheten för husägare vad det är för skydd de får med vår försäkringslösning, säger Mikael Svensson, produkt- och affärsutvecklingschef på Anticimex. Samtidigt kommer vi inom ramen för Hushälsoförsäkringen utveckla vår kommunikation av råd och kunskap till husägarna för ett hälsosamt boende. Vi vet att många husägare uppskattar expertråd för att få bättre koll på hur huset mår.

Sedan starten 1934 har Anticimex arbetat förebyggande mot skadedjur och utvecklat kunskap om biologi, hygien, bakterier, fukt, mögel och röta. Från 1970 utvecklades tjänster inom husbesiktning och byggnadsmiljö för att ytterligare skapa hälsosamma hus och inomhusmiljöer.

I samband med namnbytet kommer Hushälsoförsäkringens utseende moderniseras och uppdateras i bland annat nyhetsbrev, fakturabrev, på Anticimex webbplats och i husappen.

Detta ingår i Anticimex Hushälsoförsäkring*

  • Försäkring för tak och fasad. Taket och fasaden är husets viktigaste skydd mot fuktskador. Uppstår sprickor och andra otätheter kan både fukt och mögel leta sig in i bostaden. Försäkringen gäller för vatten- och rötskador som uppkommit till följd av att vatten trängt in genom yttertak eller fasad och dess anslutningar. Till fasad räknas även fönster och dörrar. Vid ersättning av skada lämnas också ersättning för reparation av den del som orsakat skadan.
  • Självriskersättning. I försäkringen ingår självriskersättning för delar kopplade till brand, läckage och inbrott.
  • Försäkring mot rötskador. Om huset drabbas av rötsvamp ersätter vi för sanering och reparation.
  • Besiktning vart fjärde år. Med regelbundna besiktningar får husägare kunskap om huset och de eventuella underhållsbehov som finns. Det möjliggör att förebygga skador och utföra åtgärder för att onödigt höga reparationskostnader i framtiden. Besiktningen ligger till grund för försäkringen.
  • Rådgivning. Anticimex Byggrådgivare svarar på frågor som rör allt om husets hälsa, till exempel om- och tillbyggnad, fukt, mögel, röta samt energifrågor.
  • Försäkring vid ej noterade fel och skador. Försäkringen gäller för skador under försäkringstiden om besiktningsteknikern missar att upplysa dig om risker avseende fukt, vatten- och rötskador.
  • Anticimex app för husägare. Appen tillhandahåller tips och rekommendationer för ett välmående hus, ger energisparåtgärder och samlar besiktningsprotokoll och andra dokument kopplade till huset.

*Innehåll i försäkringen kan se annorlunda ut. Aktuellt innehåll finns i försäkringsbrevet.

Läs mer om Anticimex Hushälsoförsäkring

Välj land