Anticimex slutar erbjuda miljöskadlig PFAS i brandsläckare

Pressmeddelande

Anticimex fasar ut handbrandsläckare med skum som innehåller miljöskadliga PFAS-ämnen. Det innebär att skumsläckare försvinner ur Anticimex brandskyddssortiment och ersätts med effektiva vätskesläckare som är bättre för miljön. Anticimex förlänger också livslängden av handbrandsläckare genom att nu konvertera och ladda om befintliga släckare.

Anticimex hjälper idag runt 10 000 verksamheter med sitt brandskydd och skumsläckare är en vanlig del av brandskyddet. Skumsläckare innehåller så kallade PFAS-ämnen för bättre släckeffekt av A- och B-bränder, exempelvis brinnande vätskor. Alla PFAS-ämnen är mycket svåra för naturen att bryta ner och vissa PFAS-ämnen kan dessutom ha skadliga effekter för människor och miljö. Nu fasar Anticimex ut handbrandsläckare som innehåller skum med miljöskadliga PFAS-ämnen och ersätter dessa med vätskesläckare.

– Det här innebär att skumsläckare försvinner helt ur vårt brandskyddssortiment och ersätts med vätskesläckare som är lika effektiva vid släckning av fasta material, men som inte har samma skadliga inverkan på miljön, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex.

Inom EU finns lagförslag om att förbjuda användning av skumsläckare som innehåller PFAS-ämnen men som kan träda i kraft först om några år. Utvecklingen av mer hållbara släckmedel, som inte innehåller PFAS-ämnen, gör att vätskesläckare idag kan utmana skumsläckare i effektivitet och livslängd.

– Vi vet att släckmedel som innehåller PFAS-ämnen kommer att förbjudas om några år, men vi ser ingen anledning att vänta på ett beslut, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex.

– En stor miljöpåverkan för en handbrandsläckares livscykel ligger i produktionen. Anticimex förlänger nu också livslängden av handbrandsläckare genom att konvertera och återanvända gamla behållare samt ladda om befintliga släckare. Fungerande skumsläckare kommer att bytas ut mot vätske- eller annan lämpad brandsläckare först när de når sin tekniska livslängd.

Även om det kommer finnas skumsläckare ute hos våra kunder i några år framöver så kommer vi inte att bidra till att fler tillverkas eller placeras ute i samhället, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex.

Några olika typer av släckare:

  1. Vattensläckare: Innehåller endast vatten och används vid släckning av A-bränder.
  2. Vätskesläckare: Innehåller vatten med tillsats för högre släckeffekt. Fri från PFAS-ämnen och används vid släckning av A-bränder.
  3. Skumsläckare: Innehåller vatten med tillsats av PFAS-ämnen för högre släckeffekt. Används vid släckning av AB-bränder. Observera att det är denna typ av släckare som inte längre kommer ingå i Anticimex brandskyddssortiment.
  4. Pulversläckare: Innehåller brandsläckningspulver som är trycksatt med kvävgas, används vis släckning av A-, B- och C-bränder.
  5. Koldioxidsläckare: Innehåller koldioxid i vätskefas som är ett släckmedel i gasform. Används vid släckning av B-bränder.

A = fasta material, B = vätskor, C = gaser

Anticimex hjälper både företag och privatpersoner i hela landet med brandskydd. Företagstjänsterna är inriktade på förebyggande åtgärder, såsom utbildning, inspektioner och rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). För privatpersoner erbjuder Anticimex försäkringslösningen Trygghetsavtalet, där kontroll av brandskyddet hemma är en viktig del av den besiktning som ingår i försäkringen. Dessutom finns brandskyddsutrustning till försäljning i Anticimex webbshop.

Välj land