Anticimex slutar använda ljusfällor med kvicksilver

Pressmeddelande

Anticimex inleder nu en utfasning av ljusfällor som innehåller kvicksilver. Insektsfällorna och tillhörande lysrör kommer ersättas med ny UV LED-teknologi. Den nya ljustekniken ger stora miljövinster – LED-lysrören är fria från kvicksilver, minskar energiförbrukningen och har längre livslängd. Ljuskällorna kan dessutom skickas för återvinning i stället för destruktion.

Vid skadedjursbekämpning används ljusfällor för att övervaka, fånga in, och identifiera flygande insekter. Insekterna dras till en UV-ljuspunkt i fällan och fastnar på klisterskivor. Lysrören som finns i de traditionella ljusfällorna innehåller olika halter av kvicksilver som är skadligt för miljön och människors hälsa. Inom EU har användning av kvicksilver fasats ut under flera år med undantag för vissa lampor och lysrör, bland annat i ljusfällor eftersom det har saknats fungerande alternativ. Men tack vare att det nu finns fällor med LED-lysrör helt fria från kvicksilver, kan Anticimex börja fasa ut de traditionella ljusfällorna.

— Att fasa ut farliga ämnen är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, säger Robin Ljungström, inköpschef och hållbarhetsansvarig på Anticimex. Vi utvecklar och utvärderar löpande nya metoder och teknologier som effektiviserar våra tjänster med så liten inverkan på människor och miljö som möjligt.

Anticimex hjälper idag runt 31 000 verksamheter med sitt skadedjursskydd och köper in cirka 1 700 ljusfällor samt cirka 24 000 lysrör varje år*. Lysrören i varje enhet byts ut årligen och de gamla skickas för destruktion. Den maximala mängden kvicksilver som tillåts i lågenergilampor är 2,5 mg och lysrören i ljusfällorna innehåller runt 1,0 mg kvicksilver.

— Vi vet att många av våra kunder efterfrågar ett mer energieffektivt och hållbart alternativ fri från kvicksilver, säger Robin Ljungström. De nya ljusfällorna har längre livslängd och när de är förbrukade kan de skickas för återvinning i stället för destruktion.

Utfasningsperioden kommer pågå till och med 2026 då alla ljusfällor hos Anticimex kunder kommer bestå av den nya LED-teknologin helt utan kvicksilver.

*Siffror är hämtade från vad som förbrukades under 2020

Välj land