Anticimex: Prognos är färre getingar i sommar

Pressmeddelande

I sommar blir det färre getingar jämfört med förra året, förutspår Anticimex. Vartannat år brukar historiskt bli ett getingår, och i år pekar statistiken på att det blir färre saneringar av getingar än förra årets toppnotering. Sommaren kommer dock inte att bli fri från getingar, och så här på våren finns det en hel del att göra för att insekterna inte ska vara till besvär.

Forskare vet inte helt säkert varför det blir fler getingar ett år, följt av färre året efter. Man tror att det beror på flera faktorer, såsom tillgång till föda och boplatser.

- Förra året genomförde vi rekordmånga saneringar av getingar, så vi förväntar oss klart färre i sommar, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex. Men även om det blir färre getingar totalt i Sverige i år, så kan man drabbas lokalt.

På våren finns det flera åtgärder man kan vidta för att getingarna inte ska vara till besvär senare på sommaren. Tänk dock på att getingen är ett nyttodjur med en viktig roll i ekosystemet. Därför ska man inte sanera getingar om de inte är till besvär. De hjälper till viss del till med pollineringen och äter upp skadeinsekter som lever i trädgårdarna. Men blir de för många och kommer för nära hus och uteplatser upplever många obehag. Dessutom kan de vara farliga för personer med allergi eller överkänslighet mot getingstick.

Under våren och försommaren kan man försvåra för getingarna att bygga bon på olämpliga platser genom att:

  • Förebygg genom att ta bort platser där getingar gillar att bygga bon – sätt insektsnät för ventilationsgaller, täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
  • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är man orolig att ett getingbo ska få fäste i närheten av bostaden och man ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo. Men var noga, många misstar solitära bin för getingar. De är också aktiva nu på våren och är viktiga för pollineringen. Solitära bin är håriga och mer lika en humla till utseendet.
  • Tidigt på säsongen är boet litet som en pingisboll och man kan ta bort det själv med en dammsugare. Ta bort det på kvällstid när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder, handskar och ha en mössa på huvudet. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Då ska man ta hjälp.

Välj land