Anticimex: Problemen med vägglöss minskar i Sverige

Nyheter

Efter att problemen med vägglöss i Sverige har vuxit sedan 2006, ser Anticimex nu ett trendbrott. Under 2022 genomförde Anticimex 41 procent färre saneringar av vägglöss jämfört med 2019, det vill säga året innan pandemin. Insatserna under 2022 var även färre än under pandemiåren, trots att resandet börjar återhämta sig. Men vägglöss är fortfarande ett etablerat problem i Sverige, så övernattande resenärer uppmanas hålla extra koll för att inte få hem vägglöss under påskens ledighet.

Graf över Anticimex vägglussaneringar i Sverige 2006 till 2022

Från att vägglöss nästan varit utrotade i Sverige innan 2006 har det åter blivit ett etablerat problem. Under 2019 gjorde Anticimex 17 920 saneringar* av vägglöss runtom i landet. Under pandemiåren 2020 och 2021 genomfördes färre saneringar mot vägglöss, främst på grund av att resandet inom och utanför Sverige minskade. I takt med att fler reser igen efter pandemin har dock den förväntade ökningen av vägglusproblem uteblivit. Under 2022 genomförde Anticimex 10 468 saneringar av vägglöss, vilket är en minskning med 41 procent jämfört med 2019.

– Vi befarade att antalet saneringar mot vägglöss skulle öka efter pandemin, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Att det istället minskar är en mycket positiv utveckling som jag hoppas fortsätter. Vi tror att en del av minskningen beror på en ökad medvetenhet följt av ett tidigt agerande vid ett vägglusangrepp.

Resor med övernattning inom Sverige och utomlands är största anledningen till att vägglöss sprids. Inför påsken uppmanar Anticimex alla påsklovsresenärer att vara extra uppmärksamma för att minska risken för problem. Under natten kommer vägglössen fram och uppsöker en sovande människa som de kan suga blod av. Dagtid befinner sig vägglössen i anslutning till sängen, exempelvis springor i sängbottnar, bakom lister eller runt sängbord.

– Inspektera sängen på resan och titta kring sömmar och skrymslen, säger Thomas Persson Vinnersten. Om det finns små svarta fläckar som liknar bläck kan det vara spillning från vägglöss. Be om att få byta rum. När du kommer hem igen ska du kontrollera resväskan noggrant och dammsuga den innan du tar in den. Det är också bra att genast tvätta alla kläder i 60 grader.

Största risken att få med sig vägglöss hem från resan är via resväskor och bagage.

– Packa inte upp kläder i byråer på hotell och ställ inte resväskan under sängen, säger Thomas Persson Vinnersten. Om det finns vägglöss i rummet är risken stor att du får med en liftande vägglus hem. Resväskan ska förvaras högt och så långt ifrån sängen som möjligt, gärna i badrummet.

Sticket eller bettet från en vägglus är inte smärtsamt, men vissa utvecklar en allergisk reaktion med svullnad, rodnad och klåda. Vägglöss sprider inga sjukdomar och orsakar inga materiella skador, men många fysiska och psykiska besvär för personerna som drabbas.

– Det finns inga snabba lösningar för att bli av med vägglöss utan det krävs alltid professionell hjälp, säger Thomas Persson Vinnersten. Därför är det viktigt att inspektera sängen under resan och bagaget vid hemkomsten för att minska risken för problem.

Så undviker du att få hem vägglöss

 • Förvara aldrig din resväska öppen på golvet när du är ute och reser. Ställ resväskan högt och långt ifrån sängen, gärna i badrummet.
 • Låt kläderna ligga kvar i resväskan, använd inte byrån.
 • Ta en titt under sängen och titta kring sömmar och skrymslen. Håll utkik efter vägglöss, nymfer eller ägg samt om det finns små svarta fläckar som liknar bläck. Det kan vara spillning från lössen. Be om att få byta rum om du misstänker vägglöss.
 • När du kommer hem igen ska du kontrollera resväskan noggrant och dammsuga den innan du tar in den. Dammsugarpåsen lägger du i en plastpåse och stoppar in i frysen i en veckas tid, därefter kan den slängas i vanliga soporna.
 • Det är också bra att genast tvätta alla kläder och textilier i 60 grader. Övrigt innehåll läggs i plastpåse och sedan in i frysen (-18°C) i en veckas tid. Det går även att värmebehandla i torktumlare eller torkskåp i minst en timme.

Fakta om vägglöss

 • Vägglusen är i vuxet tillstånd stor som en äppelkärna, 4–5 mm. Den är dessutom helt platt så det är svårt att upptäcka en enstaka vägglus när den gömmer sig dagtid.
 • En vuxen vägglus är ljust gul/brun och kroppens övre yta är täckt med kort gyllengul behåring som ger vägglusen ett randigt utseende.
 • En vägglus som är tom på föda kan vara nästan genomskinlig medan den är brun/mörkt rödbrun efter det att den sugit blod.
 • En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig krypande.
 • Honan lägger 1–5 ägg om dagen som kläcks efter 1-2 veckor. Vägglusnymfen kan börja suga blod direkt.
 • Vägglusens ägg och nymfer är mycket små, runt 1 mm.
 • Ett bett/stick från en vägglus kan orsaka klåda, rodnad och svullnad. Det kan vara svårt att skilja från mygg- eller bromsbett till en början. Betten uppstår ofta på natten och är vanligtvis placerade där ytliga vener finns – på hals, hand- och fotleder.
 • Vägglöss sprider inte sjukdomar.
 • För att bli av med vägglöss krävs alltid professionell hjälp

Läs mer om vägglöss

Välj land