Anticimex Portugal fortsätter växa med årets första förvärv

Pressmeddelande

Anticimex får nu en stark ställning på Azorerna, ögruppen i Atlanten ungefär 150 mil från Portugals kust. Detta genom förvärvet av skadedjursföretaget Pestkil som har sin bas i staden i São Miguel på Azorerna.

Pestkil grundades 2003 och är marknadsledande på Azorerna. De har ett brett utbud av tjänster för att arbeta förebyggande mot skadedjur. Det här förvärvet kommer att stärka Anticimex position på den portugisiska marknaden och ligger i linje med strategin att bli ledande på Azorerna.

Azorerna kämpar, som många andra platser, med gnagare. Något som Pestkil har mångårig erfarenhet av att sanera. Det är framförallt råttor det handlar om och att Azorerna överhuvudtaget har råttor hänger ihop med de lastfartyg som gick i hamn på öarna på 1800-talet. På fartygen fanns råttor som smet i land och fick fäste på öarna.

Råttorna ställer till med en hel del besvär för öborna eftersom de förstör grödor och lagrade livsmedel, dels då de kan överföra farliga sjukdomar, dels eftersom de utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Därför arbetar man hårt med att bekämpa råttor på denna portugisiska autonoma ögrupp.

En möjlighet som vi ser för Anticimex som helhet är att implementera systemet Anticimex Smart på Azorerna, vårt miljövänliga och digitala sätt att bekämpa och förebygga gnagare.

Read the press release from Anticimex Group here

Välj land