Anticimex öppnar forskningslabb

Pressmeddelande

Anticimex tar krafttag mot de skenande problemen med vägglöss. Bara sedan 2009 har antalet saneringar av vägglöss som Anticimex genomfört i Sverige ökat med över 500 procent, mycket på grund av ändrade resvanor hos oss människor. För att utveckla nya effektiva och miljövänliga metoder att sanera vägglöss öppnar nu Anticimex ett forskningslabb i Barcelona.

Vägglöss har kommit att bli ett samhällsproblem. Dessa skadedjur kostar bostadsbolag och försäkringsbolag stora summor årligen och få hem dem är inte särskilt kul. De är också relativt svåra att bli av med och sprider sig fort. Samtidigt är det komplexa djur, så för att kunna hindra att problemen med dem blir ännu större behövs en djupare förståelse för deras beteenden.

– Vägglöss är ett globalt problem och eftersom Anticimex är verksamt internationellt har vi ett behov av att veta mer om dem. Tanken med det nya laboratoriet CimexLAB som ligger i Barcelona är att alla landskontor ska ha nytta av det. Laboratoriet har tidigare forskat på termiter med stor framgång så nu hoppas vi på samma resultat med vägglössen, säger Håkan Kjellberg som är skadedjursexpert på Anticimex.

Forskningen kommer att vara inriktad på att skapa djupare förståelse för vägglössens biologi och beteende i alla sina olika livsstadier – från ägg till nymf och vuxen lus. Målet är att utveckla nya sätt att bekämpa vägglössen som är effektivare, säkrare och miljövänligare, men även förbättra befintliga metoder som kan minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

– Traditionellt har kemikalier använts för att behandla vägglöss, men på senare tid har vi sett att det har ökat deras resistens mot olika medel. Därför behöver vi utveckla nya sätt att bekämpa och kunskap om deras beteenden är helt avgörande för att lyckas med det. I ett labb kan vi lära oss mer om hur vägglössen rör sig, vilka material de kan ta sig igenom och vilka de inte kan ta sig igenom. Forskningen kommer att skötas av högkvalificerad personal som har de biologikunskaper som krävs för att säkerställa att tester utförs på ett helt säkert sätt, säger Håkan Kjellberg.

Välj land