Anticimex lanserar larm mot råttor och möss för privatpersoner

Nyheter

Varje år rycker Anticimex ut till 35 000 husägare som drabbats av problem med råttor eller möss. För att få bättre kontroll på gnagarna i villor och fritidshus lanserar Anticimex Smart Hushälsa, en digital skadedjurskontroll med mus- och råttlarm. Genom att digitalt övervaka husets dolda utrymmen kan skadedjursangrepp upptäckas snabbt så att skadan blir minimal.

Problem med råttor och möss i privatbostäder är omfattande i Sverige. Varje år rycker Anticimex ut till 20 000 villor och fritidshus som drabbats av råttproblem samt 15 000 som fått problem med möss. Sedan 2010 har Anticimex arbetat med att digitalt övervaka skadedjur hos företag och andra verksamheter genom sensorteknik. Teknikens utveckling under de senaste åren har resulterat i att Anticimex sedan januari 2022 enbart erbjuder nya företagskunder digital skadedjurskontroll vid bekämpning av råttor och möss. Nu är det privatpersoners tur att ta del av den effektivare skadedjurskontrollen med den nya tjänsten Anticimex Smart Hushälsa.

— Den digitala skadedjurskontrollen fungerar som ett inbrottslarm mot råttor och möss, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex. Vi sätter upp sensorer i husets dolda utrymmen som larmar oss vid skadedjursaktivitet. Våra skadedjurstekniker analyserar larmen och kan åtgärda problemet i ett så pass tidigt skede att skadeverkan förblir minimal.

Råttproblem i Sverige är som störst i stadskärnor där det finns många människor, men bostadsområden med villor och fritidshus är inte förskonade. Råttor kan orsaka allvarliga skador på byggnader och sprider smitta via urin och avföring. Bristfällig avfallshantering, bebyggelse och täta buskage kan locka till sig råttor utanför stadskärnan.

— Råttor behöver mat och skydd för att trivas i en miljö, säger Håkan Kjellberg. Som husägare bör man därför se till att tomten är fri från fallfrukt och även hålla reda på sopkärl och kompost. Det är också bra att säkerställa att utrymmen i krypgrunder och under altaner inte är attraktiva boplatser för råttorna.

Mössen söker sig inomhus när det blir kallare utomhus på hösten för att få värme och föda. Möss orsakar problem inomhus när de bygger gångar inuti väggarnas isolering och gnager på det mesta. Tomma fritidshus är främst i riskzonen att drabbas av en musinvasion men även villor drabbas av problem.

— Möss är mindre än råttor och det kan därför dröja innan man upptäcker att man har problem med möss, säger Håkan Kjellberg. För att minska risken för en musinvasion är det viktigt att hålla rent från åtkomlig mat i hus som står tomma. Sedan ska man täta håligheter som gör det svårt för mössen att ta sig in.

Läs mer om Anticimex Smart Hushälsa

Så minskar du risken för problem med möss

  • Se till att mat inte ligger framme, använd förslutande förpackningar och töm skafferiet i sommarstugan.
  • Lägg tvål, stearinljus och värmeljus i tätslutande glasburkar eller metallådor.
  • Håll rent i källaren och på vinden, ju mer bråte desto mer attraktiv boplats för mössen.
  • Ställ madrasser och soffdynor på högkant i kallställda fritidshus.
  • Se till att genomföringar är täta, till exempel under diskbänken eller till elementrör, en mus kan ta sig igenom ett hål på 6 mm.

Så minskar du risken för problem med råttor

  • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat bråte intill fasaden.
  • Se till att gräs, buskar och klätterväxter är kortklippta runt husets fasad. Råttor använder växter för att klättra upp och in i hus.
  • Mata inte fåglar eftersom råttor lockas till fröresterna under boet.
  • Ställ sopbehållare och kompost en bit från huset med tätslutande lock.
  • Täta synliga hål i husgrunden och sätt metallnät över ventiler, en råtta kan ta sig igenom ett hål på 2 cm.

Välj land