Insatserna mot råttor ökar – men inte på grund av pandemin

Nyheter

Anticimex digitala råttbekämpning ökade med 28 procent under 2020, medan de traditionella råttsaneringarna har minskat med 9 procent. Och genom att de digitala fällorna övervakar råttornas rörelsemönster, kan Anticimex konstatera att råttorna i Sverige inte är lika påverkade av pandemin som i andra länder i Europa. I dagsläget har uppskattningsvis en tredjedel av landets kommuner gått över till att använda digitala råttfällor för att undvika kemiska bekämpningsmedel i avloppssystemen.


Råttor kan orsaka allvarliga skador på byggnader och sprider smitta via urin och avföring. Anticimex insatser för att sanera råttor har under flera år ökat och trenden höll i sig under 2020. De digitala fällorna från Anticimex har ökat med 28 procent under 2020 jämfört med 2019, och sedan 2016 har antalet tredubblats. Totalt finns nu 30 970 digitala fällor utplacerade över hela Sverige. De traditionella saneringarna* har minskat med 9 procent mellan 2019 och 2020, vilket betyder att skiftet till digital råttbekämpning i Sverige fortsätter. Totalt genomförde Anticimex 46 533 traditionella saneringar under 2020. Däremot kan Anticimex inte se att pandemin har påverkat råttorna i någon större utsträckning.

– Råttproblemen i Sverige fortsätter att öka i takt med att våra städer växer i och med att råttorna trivs där det finns människor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex. Vi kan dock inte se någon direkt påverkan på antalet råttor eller att de har ändrat beteende i Sverige under pandemin, utan råttproblemen fortsätter utvecklas som tidigare.

I andra länder i Europa har dock Anticimex sett förändringar i råttornas aktivitet utifrån data från de digitala råttfällorna under pandemin. Genom att samla in data med hjälp av sensorer kartläggs råttornas rörelsemönster. I Tyskland har Anticimex data från de största städerna, tydligt visat att råttorna har blivit mer aktiva sedan landet satte in restriktioner mot smittspridningen. När människor stannat hemma istället för att gå till kontor eller skolor, förändras flödet i avloppen där många råttor håller till. Då har råttorna rört på sig och tagit sig till nya områden för att leta mat.

– I Sverige syns inte samma förändring av råttornas beteende, vilket kan förklaras av att vi inte har haft en lika omfattande nedstängning av samhället under coronapandemin, säger Håkan Kjellberg.

Av Anticimex 30 970 digitala fällor i Sverige är drygt 6 000 placerade i avloppssystemen. Den digitala råttbekämpningen under jord är effektiv och fungerar helt utan bekämpningsmedel. I dagsläget använder uppskattningsvis en tredjedel av Sveriges kommuner digitala råttfällor i avloppen, och undviker på så sätt kemiska bekämpningsmedel i avloppsvattnet.

– Vi arbetar för att råttbekämpningen i Sveriges avlopp ska minska ännu mer från kemiska bekämpningsmedel, säger Håkan Kjellberg. Omställningen till digitala fällor tar dessvärre tid och ibland känner vi oss otåliga. Vi får fortfarande upphandlingar som enbart efterfrågar att vi ska placera råttgift i avloppen, något som vi känner är otidsenligt.

Anticimex digitala råttfällor finns både som boxar ovan jord samt som nedsänkta fällor i avloppen, och används bland annat av kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Så kan du undvika problem med råttor i ditt hem:

  • Lämna inte mat framme. Töm skafferiet när du åker från sommarstugan.
  • Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att soprummen är tätade. Komposter ska placeras en bra bit från huset.
  • Håll rent. Se till att hålla förråd och garage städade från bråte.
  • Klipp ner växter och stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat intill fasaden. Råttor klättrar bra och kan använda sig av exempelvis klätterväxter för att ta sig in i byggnader.
  • Täta alla hål i fastigheten så de inte kan ta sig in och sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler. En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona.
  • Täta rörgenomföringar, till exempel under diskbänken. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör. En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett avloppsrör.

*Begreppet sanering hos Anticimex kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker till följd av ett skadedjursangrepp.

Välj land