Anticimex: Högsäsongen för problem med möss är här – proffsens fem bästa tips

Pressmeddelande

Säsongen för problem med möss startar varje år på hösten, och i år är inget undantag. I förra veckan ökade Anticimex saneringar av möss med 30 procent jämfört med i början av september. Med Anticimex skadedjursteknikers fem bästa tips på hur man skyddar sitt hus mot möss minskar risken. Ett av tipsen avlivar en gammal myt om ost.

Graf över Anticimex saneringar av möss 2015-2023

När det blir kallare utomhus under hösten söker sig skogsmössen in i hus och fritidshus för värme och föda. Dessvärre kan de orsaka problem när de bygger gångar inuti väggarnas isolering och gnager på det mesta. Har man otur kan det orsaka kortslutning när de gnager på elledningar och i värsta fall kan det leda till att det börjar brinna. Det kan också börja lukta av mössens urin och avföring. I vissa fall kan mössens avföring och urin också sprida smitta.

Anticimex statistik visar att årets säsong för musproblem precis har startat. Under förra veckan (vecka 39) gjorde Anticimex 30 procent fler saneringar* av möss jämfört med första veckan i september (vecka 36). Säsongen då möss letar sig inomhus pågår ända in i februari, då antalet utryckningar från Anticimex brukar minska. Den mest intensiva musperioden är i oktober och november.

– Mössen orsakar dessvärre många problem för ett hus om de lyckas ta sig in, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Det är inte för sent för husägare att skydda sitt hus eller fritidshus inför vintern, men man bör ta tag i det omgående. Om man ändå får stora problem med möss inomhus i vinter kan man ta professionell hjälp.

Anticimex har frågat 100 av sina skadedjurstekniker om deras bästa knep för att slippa problem med möss inomhus. I ett första steg rekommenderas att husägare ser över möjligheten för mössen att ta sig in i huset. En mus kan ta sig igenom ett hål på 6 mm. Därför är det bra att lokalisera och täta håligheter och andra infartsvägar i och runt huset. Det kan till exempel vara vid rörgenomföringar i diskbänksskåpet eller springor och ventiler som leder in genom husets fasad. Möss kan också gnaga sig igenom mycket så det gäller att använda rätt material när man tätar.

– Möss kan inte gnaga igenom järn så använd stålull när du tätar håligheter och finmaskigt metallnät för att täcka för ventiler, säger Thomas Persson Vinnersten. Vi ser att många husägare använder enris eller fogskum, men det stoppar inte mössen.

För att upptäcka möss i tid rekommenderar Anticimex en digital övervakning av dolda utrymmen. Sensorerna är aktiva dygnet runt och larmar vid minsta rörelse från möss. Då kan man åtgärda problemen i tid, ofta då med klassiska slagfällor på rätt platser. Det krävs dock att slagfällorna används på rätt sätt.

– Placera flera slagfällor längs med väggar och i dolda utrymmen, till exempel på vinden, i källaren eller förrådet, säger Thomas Persson Vinnersten. Tänk på att inte placera slagfällor där barn och husdjur kan komma åt dem. Sen är det bra att få in som rutin att vittja om fällorna ofta för bästa effekt.

Anticimex skadedjurstekniker ser också att många husägare använder sig av för stor mängd eller fel typ av lockbete, och rekommenderar några vanliga matvaror att ladda slagfällan med. Framför allt rekommenderas trögflytande beten, som inte torkar ut fort och som luktar gott, till exempel choklad, nougat, jordnötssmör, leverpastej eller kaviar.

– Möss älskar söta och klibbiga saker, säger Thomas Persson Vinnersten. Även nötter och russin fungerar bra om man ser till att de sitter fast ordentligt i fällan. Och undvik den klassiska osten eftersom den torkar för snabbt.

Anticimex skadedjursteknikers fem bästa tips för att skydda huset mot möss:

1. Täta huset. En mus kan ta sig igenom ett hål på 6 mm:

 • Täta synliga hål i husgrunden.
 • Täta springor vid fönster och dörrar. Det finns tätningslister som man enkelt kan montera själv.
 • Sätt metallnät med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjockhet på minst 0,7 mm över ventiler.
 • Se till att genomföringar under diskbänken och till elementrör är tätade med stålull.

2. Ta bort boplatser. Ju mer bråte desto mer attraktiv boplats för mössen:

 • Stapla inte ved eller trädgårdsmöbler intill fasaden.
 • Håll rent i källaren och på vinden. Förvara inte lådor på golvet.
 • Möss är duktiga på att klättra. Håll därför buskar och växtlighet intill fasaden kortklippt.
 • Klipp gräset ofta.

3. Se till att mössen inte hittar föda inomhus:

 • Håll rent från matrester och smulor.
 • Förvara specerier i täta glasbehållare.
 • Töm skafferiet i sommarstugan. Något som ofta glöms är djurfoder, stearinljus och fast tvål som också är föda för mössen.

4. Se till att mössen inte hittar föda runt huset:

 • Mata inte fåglar eftersom mössen lockas till spillresterna på marken.
 • Plocka bort fallfrukt på marken.
 • Släng sopor ofta och ställ sopbehållare och kompost en bit från huset med täta lock på.

5. Övervaka digitalt och använd slagfällor på ett effektivt och säkert sätt:

 • Övervaka dolda utrymmen med en digital skadedjurskontroll.
 • Använd flera slagfällor.
 • Placera slagfällor längs med väggar och i dolda utrymmen som vind, källare och förråd. Säkerställ att barn och husdjur inte kan komma åt slagfällorna.
 • Få in som rutin att vittja och ladda om slagfällorna ofta.
 • Använd ett klibbigt bete, till exempel choklad, nougat, jordnötssmör, leverpastej eller kaviar. Även nötter och russin fungerar bra om man ser till att de sitter fast ordentligt i fällan. Undvik den klassiska osten eftersom den torkar ut för snabbt.
 • Ha inte för mycket bete i slagfällan.

*Begreppet sanering hos Anticimex kan bestå av en eller flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker till följd av ett skadedjursangrepp.

Välj land