Anticimex genomför förvärv inom digital övervakning av skadedjur

Nyheter

- Anticimex förvärvar 20 procent i WiseCon A/S · WiseCon har specialiserat sig på och är världsledande inom utveckling av digitala råttfällor · Förvärvet är en del av Anticimex strategi att leda utvecklingen mot digital övervakning av skadedjur


Anticimex köper 20 procent av aktierna i det danska bolaget WiseCon A/S som är ledande inom utveckling av digitala råttfällor. Förvärvet är strategiskt och en del av Anticimex satsning på digitala lösningar inom skadedjursövervakning. Digital övervakning passar många verksamheter där förekomst av råttor och möss kan vara mycket kritisk, eller där råttorna kan skapa olägenheter. Redan idag används lösningen i parker, avloppsnät, lagerlokaler och bostäder vilket leder till att information kan hanteras via en central övervakning, dygnet runt. Problem upptäcks därmed snabbare och insatserna kan vara mycket precisa, med minimal användning av råttgifter.

“Anticimex har en ledande position inom digitala tjänster för övervakning av skadedjur. Ambitionen är att fortsätta erbjuda marknaden digitala, uppkopplade fällor som ett komplement till traditionella metoder med manuell övervakning. Vi har samarbetat länge med WiseCon då de har den bästa kompetensen i världen inom utveckling av produkter för digital skadedjursövervakning. Genom samarbetet kommer vi kunna erbjuda marknadens bästa lösningar för digitala råttfällor, men även utveckla ytterligare unika, digitala lösningar och produkter som Anticimex kan erbjuda våra kunder globalt inom många skadedjursområden”, säger Olof Sand, VD och koncernchef Anticimex.

”Vi ser digital övervakning av råttor och möss som en av den största förändringen inom skadedjursområdet sedan de traditionella råttgifterna introducerades. Genom digitala lösningar kan vi förbättra kommunikationen, dokumentationen och det förebyggande skyddet för våra kunder, men framför allt, är det en miljövänlig metod”, säger Håkan Kjellberg Teknisk chef Anticimex.

Om Anticimex
Anticimex är ett internationellt marknadsledande serviceföretag som skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, förebyggande arbete, åtgärder, garantier och försäkringar. Anticimex grundades 1934 i Sverige och har idag verksamhet i 14 länder, med mer än 3 600 anställda som arbetar med skadedjurskontroll, hygien och byggnadsmiljö. 2014 uppgick den sammanlagda omsättningen till cirka 3,5 miljarder kronor. Läs mer på www.anticimex.se

För mer information kontakta:
Olof Sand, VD och koncernchef Anticimex, +46 702 181 311, olof.sand@anticimex.se
Bo Petersen, Direktör region centrala Europa Anticimex, +45 611 417 17, bo.petersen@anticimex.dk
Håkan Kjellberg, Teknisk chef, 0708-78 78 20, hakan.kjellberg@anticimex.se
Gunilla Carlsson, Pressansvarig, 0708-733 830, gunilla.carlsson@anticimex.se

Välj land