Anticimex går in i projektet Hjärtsäkra Sverige som utvald samarbetspartner till Hjärt-Lungfonden

Nyheter

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Chanserna att överleva ökar avsevärt med kunskap om hur du omedelbart tillkallar hjälp, påbörjar hjärt- och lungräddning och använder en hjärtstartare. Som en av Sveriges största utbildare inom detta område går nu Anticimex aktivt in och stöttar Hjärt-Lungfondens mål att utbilda 100 000 personer i denna viktiga kunskap.

Av de 10 000 personer som varje år drabbas av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö överlever bara omkring 500. Siffran hade varit högre om fler hade kunnat utföra hjärt- och lungräddning och om det hade funnits fler hjärtstartare i samhället. Anticimex utbildar sedan många år både organisationer och företag i hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare. Därför var det naturligt att gå in och stötta Hjärt-Lungfondens projekt Hjärtsäkra Sverige, menar Jessica Sjöö som är projektledare med ansvar för projektet på Anticimex.

– Vi på Anticimex jobbar under mottot ”förebygga och skydda”, så det här ligger väldigt väl i vår verksamhet. På alla våra 30 kontor över hela landet finns personer som utbildar i hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer och som jobbar med Anticimex Hjärtstartpaket, där både hjärtstartare och utbildning av personalen ingår. Eftersom vi märker att utbildning i livräddande kunskaper är färskvara ser vi vikten av att ha minst ett utbildningstillfälle varje år, säger Jessica Sjöö.

Att Anticimex nu är utvald samarbetspartner till Hjärt-Lungfonden och arbetar aktivt med projektet Hjärtsäkra Sverige, kan ge rejäl skjuts åt målet att rädda fler liv varje år. Målet med projektet är att fördubbla antalet hjärtstartare i samhället och att utbilda 100 000 personer i hjärt- och lungräddning. Man vill också skapa så många så kallade Hjärtsäkra zoner som möjligt.

– En Hjärtsäker zon är området på och runt företaget eller organisationen som utbildar sig i hjärt- och lungräddning och installerar hjärtstartare. Hjärtsäker zon följs av tydliga riktlinjer, bland annat ska det finnas rutiner för att hantera hjärtstopp, utbildad personal som kan hantera hjärtstartaren och att behandling kan påbörjas inom tre minuter. En trygghet som visar att företaget eller organisationen bryr sig om sina medarbetare, kunder och besökare.

Välkommen att kontakta oss på Anticimex för kommentarer och mer information:

Jessica Sjöö
Projektledare Hjärtsäkra Sverige

070-263 38 61
jessica.sjoo@anticimex.se

Om Anticimex
Anticimex är ett internationellt serviceföretag som grundades i Sverige 1934. Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. Vi är ca 4 000 anställda som arbetar inom områdena skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Under 2014 hade vi 2,2 miljoner kunder och den sammanlagda omsättningen uppgick till cirka 3,5 miljarder kronor.

Välj land