Anticimex: Fyra av tio hus har bristande brandskydd

Pressmeddelande

41 procent av de 109 001 bostäder som Anticimex besiktat senaste året har brister i brandskyddet. För få brandvarnare och avsaknad av brandfilt är de vanligaste bristerna. Och i spåren av de höga elpriserna förväntas brandrisken öka i vinter när fler väljer att värma huset med braskaminer och andra eldstäder.

Anticimex genomför varje år cirka 100 000 skadeförebyggande besiktningar av villor, fritidshus, radhus, parhus och kedjehus i hela landet. Som en del av besiktningen tittar Anticimex på husets brandskydd för att säkerställa att de boende varnas om en brand uppstår och att det finns rätt brandskyddsutrustning för att släcka en brand på ett säkert sätt.

En sammanställning av besiktningsprotokollen visar att många har brister i brandskyddet hemma. Mellan 1 oktober 2021 och 31 september 2022 besiktade Anticimex 109 001 småhus, och 41 procent av dem fick minst en anmärkning på brandskyddet.

— Tyvärr ser vi att många hus i Sverige har brister i brandskyddet, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex. Därför uppmanar vi alla husägare att se över sitt brandskydd. Och det är ett bra tillfälle att ta tag i det nu inför vintern, när många tänder ljus och eldar i öppna spisen.

Risken för brand i bostäder ökar under vintern och enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rycker räddningstjänsten ut till flest bostadsbränder under december och januari. Inför årets vinter befaras även de höga elpriserna öka brandrisken hemma. För att få ner sin elkonsumtion väntas fler använda braskaminer, kakelugnar och öppna spisar som ett komplement till uppvärmningen. Eldar man för hårt och på ett felaktigt sätt i en eldstad kan det leda till skorstensbrand, eller soteld som det också kallas.

— Soteld uppstår när sot och tjära, som samlats i skorstenen, fattar eld och är en av de vanligaste orsakerna till husbränder, säger Johannes Eklund. För att minska risken för soteld måste man lära sig använda sin eldstad på rätt sätt. Exempelvis ska man alltid elda med torr ved, inte elda med för mycket ved och sota skorstenen regelbundet.

För att ha ett fungerande brandskydd hemma är grunden att se till att det finns tillräckligt med brandvarnare, testa löpande att de fungerar och ha rätt typ av brandsläckare samt brandfilt lättillgängligt. Dessvärre visar Anticimex besiktningar att vart femte hus (20%) har för få brandvarnare. Dessutom saknar 4 procent av husen brandvarnare helt och hållet, trots att det finns krav på brandvarnare i bostäder.

— Brandvarnare är en billig investering och räddar liv, så det är allvarligt att så pass många har för få brandvarnare eller till och med ingen alls, säger Johannes Eklund. I bostäder bör det finnas en fungerande brandvarnare per 60 kvadratmeter, i eller i anslutning till alla sovrum, i anslutning till köket och på varje våningsplan.

I 8 procent av de besiktade husen saknades brandsläckare. Andra brister var att brandsläckaren inte var av typen pulversläckare på minst 6 kg (8%), att den var äldre än 10 år (1%) och att brandsläckaren var olämpligt placerad (1%). En annan vanlig brist är att det saknas brandfilt. Rekommendationen är att det bör finnas en brandfilt i varje bostad.

Checklista: Så brandsäkrar du ditt hem:

  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan, per 60 kvadratmeter, i anslutning till köket och en i eller precis utanför varje sovrum.
  • Säkerställ att det finns brandfilt och brandsläckare tillgängligt.
  • Kontrollera att brandsläckaren är av typen pulversläckare, att det är rätt tryck i den och att den inte är äldre än tio år.
  • Soteld, det vill säga en brand inne i skorstenen, är den näst vanligaste brandorsaken i hus. Soteld uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld. Därför är det viktigt att kontrollera att du får elda i din eldstad och sota regelbundet. Elda alltid med torr ved. Använd inte målat och impregnerat virke. Följ eldningsinstruktionerna för din eldstad för bland annat hur mycket ved du kan elda per timme. Låt eldstaden vila så att skorstenen inte blir överhettad. Elda bara när du är hemma och ha koll på skorstenen. Ta hand om soten och askan.
Ta del av Anticimex hela checklista för hur man brandsäkrar hemmet här

Välj land